Posted by Lisa Pruzinskis on April 12, 2017

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Aprīlis:

16.Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Seko Lieldienu brokastis.

$22 / bērniem zem 10 g. $10. Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones līdz 12. aprīlim.

namamate@hotmail.com 206–365-7123

Easter brunch after the worship service—all are cordially invited!

23. Baltā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

30. Lieldienu laika trešā svētdiena. Dievkalpojums.

Maijs:

7. Fourth Sunday of Easter. English language worship service with communion followed by Bible study.

14. Lieldienu laika piektā svētdiena. Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu. Markus Kūlīša kristības.

21. Lieldienu laika sestā svētdiena. Dievkalpojums.

28. Lieldienu laika septītā svētdiena. Dievkalpojums.

Jūnijs:

4.Vasarsvētki. Dievkalpojums ar dievgaldu.

11.Trīsvienības svētki.

Aizvesto piemiņas diena. Dievkalpojums pulksten 11os. Sekos Magi ansabļa koncerts un pieņemšana nama zālē. Lūdzam atvest groziņus kopīgam galdam.

Day of Remembrance. Worship service at 11 a.m. Magi Ensemble Concert and reception following the service. Please bring finger food for the community table.

Reformācijas 500

Mīļā draudze!

Atzīmējot šo lielo Baznīcas jubilejas gadu piedāvāju jums referātu, ko diakone Rota

Stone lasīja Rietumapgabala konferencē Denverā 2016. g. oktobrī.

Mārtiņš Luters un Mēdiji: Vai Luters izmantotu Facebook?

Es izvēlējos šodien runāt par to, kā Mārtiņš Luters izmantoja sava laika mēdijus, skatoties, kā tie tiek izmantoti šajā laikā pirms vēlēšanām. Šķiet, ka visi to vien dara kā kaut ko publicē facebook, twitter vai kādā citā sociālajā tīklā.

Tad es iedomājos – un ko būtu darījis Luters tādā situācijā? Es noteikti negribu noniecināt faktu, ka Lutera laiks bija ļoti īpašs un neatkārtojams, un Luteram svarīgāk bija tas, ko saka Dievs, nevis viņa ‘sekotāji’ masās, bet nevar arī noliegt faktu, ka bez masu atbalsta Reformācija nebūtu notikusi.

Mārtiņa Lutera laikā, protams, nebija interneta un facebook. Tomēr arī viņa laikā bija samērā jauns masu mēdiju līdzeklis – iespiedprese jeb drukātā prese. Drukātavas ļoti paātrināja grāmatu iespiešanu—trīs vīri ar drukātavu trīs mēnešos varēja pavairot tik daudz grāmatu, cik trīs mūki nebūtu varējuši pārrakstīt visu savu mūžu garumā.

1501.gadā Mārtiņš Luters iestājās Erfurtas Universitātē. Šajā gadā Eiropā darbojās ap tūkstoti drukātavu 250 pilsētās. Tātad iespiedprese bija diezgan labi pazīstama. Tomēr pa lielākai daļai tās vēl arvien iespieda tikai biezas akadēmiskas grāmatas latīņu valodā, kuras prasīja lielus finansiālos ieguldījumus un kuru auditorija bija tā pati izglītotā un bagātā sabiedrības daļa, kas bija pirkusi dārgās grāmatas pirms tam.

1508.gadā Luters nonāca Vitenbergas Universitātē, kurā arī darbojās maza privāta drukātava Universitātes vajadzībām. Šeit viņš turpināja savu dzīvi kā augustīniešu mūks, kļuva par Universitātes mācībspēku, studēja doktorantūrā un apkalpoja vietējo draudzi, tajā regulāri sprediķodams.

Šī pēdējā viņa darbības daļa bija tā, kas tiešā veidā noveda pie Reformācijas. 1517.gadā viņš atklāja, ka vairāki viņa draudzes locekļi ir devušies uz netālo pilsētu, lai klausītos Johana Teceļa sprediķošanā un nopirktu no viņa indulgences atbrīvošanai no purgatorija.

Tā Luters (vai kāds viņa pārstāvis) 1517.gada 31.oktobrī devās uz Universitātes telpām – Vitenbergas pils baznīcu, lai pie tās ziņojuma dēļa – baznīcas durvīm, piestiprinātu (droši vien līmējot, nevis—kā parasti to attēlo, sitot ar naglu) 95 tēzes “Par Indulgenču Spēku un Noderīgumu”.

Tās nebija viņa pirmās tēzes. Tā paša gada vasarā viņš jau bija tāpat publicējis tēzes pret sholastiku, bet šīs tēzes neizpelnījās ne mazāko uzmanību. Tāpat kā iepriekšējās, arī tēzes par indulgencēm bija latīņu valodā, jo Luters tās gribēja diskutēt pēc tā laika akadēmiskām parašām atklātā debatē Universitātē. Tanī laikā Luters vēl bija nepazīstams teologs un mācītājs.

Luteram pavisam negaidot, 95 tēzes momentāni izraisīja lielu interesi – vispirms akadēmiskajās aprindās Vitenbergā un tad tālāk. 1517.gada decembrī tēžu drukātās versijas kā pamfleti un brošūras parādījās vienlaicīgi gan Leipcigā, Nurenbergā, gan Bāzelē. Tās bija sponsorējuši Lutera draugi, kuriem viņš bija nosūtījis savas kopijas. Latīņu kopijām drīz sekoja tēžu kopijas vāciski, kuras jau varēja lasīt ne tikai latīniski runājošie akadēmiķi un garīdznieki, bet plašāka publika vāciski runājošās zemēs.

Neplānotā, bet straujā 95 tēžu izplatīšanās parādīja Luteram veidu, kā mēdiji, ceļojot no cilvēka uz cilvēku, varēja ātri sasniegt plašu auditoriju. Viņš ātri uztvēra, kā izmantot drukāto presi savu ideju popularizēšanai. Pirmkārt, viņš rakstīja tam laikam īsus tekstus, parasti 8 – 12 lapaspuses, ko bija ātri un lēti nodrukāt. Otrkārt, viņš aktīvi iesaistījās drukāšanas procesā, regulāri apmeklējot Vitenbergas drukātavu, lai pārbaudītu sastādīto lapu tekstu un to kvalitāti.

Luters arī saprata, ka rakstīt latīņu valodā un tad pārtulkot vāciski nav veids, kā sasniegt plašāku auditoriju. Viņš apzinājās, ka viņam vajadzēja uzrunāt savus lasītājus tiešāk. Tā 1518.gada pavasarī Luters sarakstīja “Sprediķi par Indulgencēm un Žēlastību”, kurā viņš lietoja vācu valodu. Šo pamfletu, kas uzreiz kļuva par bestselleru, daudzi uzskata par īsto Reformācijas sākumpunktu.

Tā laika mēdiju vide, kuru Luters ātri apguva un izmantoja, savā ziņā bija līdzīga mūsdienu online ekosistēmai, kurā atrodas blogi, sociālie tīkli un diskusiju pavedieni. Tā bija decentralizēta sistēma, kurā paši dalībnieki rūpējās par izplatīšanu, kolektīvi nolemjot, kuras ziņas pavairot un dalīt tālāk.

No otras puses, lai vai cik decentralizēta, Lutera pamfletu druka bija atkarīga no viena cilvēka – Lutera. Andrew Pettegree nesen publicējis jaunu grāmatu, Brand Luther, kurā viņš argumentē, ka drukātā prese palīdzēja Luteram izplatīt viņa idejas, bet tikpat daudz Luters palīdzēja drukātai presei beidzot kļūt par pelnošu nozari. Ar Lutera palīdzību tā ieguva jaunu nišu un jaunu klientūru/ lasītājus, tādējādi nostabilizējoties kā galvenais informācijas izplatīšanas veids vairāku gadsimtu garumā.

Atšķirībā no grāmatas, kuras veidošanā paiet mēneši, pamfletu var nodrukāt vienā vai divās dienās.

Sākuma kopija vispirms izplatījās pilsētā, kur tā tika nodrukāta. Lutera piekritēji to ieteica saviem draugiem. Ceļojoši tirgotāji, pārdevēji un sprediķotāji tad aiznesa šīs kopijas tālāk uz citām pilsētām. Ja nākamajā vietā pamflets izraisīja pietiekamu interesi, vietējie drukātāji ātri sadrukāja paši savas kopijas, pa 1000 kopijām vai vairāk, cerot nopelnīt no šīs ziņas. Populārs pamflets varēja ātri izplatīties bez autora tiešas iesaistīšanās.

Luters no pamfletu publicēšanas nepelnīja neko. Viņš katru jaunu pamfletu nodeva draudzīgam/ simpatizējošam drukātājam (šajā procesā nauda nebija iesaistīta) un tad gaidīja, kamēr tas kā vilnis izgāja cauri drukātavu tīklam Vācijā. Tālāku drukāšanu Tom Standage salīdzina ar likes vai retweets mūsdienās. Lutera pamfleti bija vispopulārākā literatūra tajā laikā. Viņa pirmais vāciski nodrukātais pamflets “sprediķi” tika pārdrukāts 14 reižu tikai 1518.gadā vien, katru reizi vismaz 1000 kopijās. Luteram visražīgākais bija 1523.gads, kad tika nodrukāti gandrīz 400 dažādi Lutera pamfleti. Kopumā ap 6 miljoni pamfletu tika nodrukāti Reformācijas pirmajā desmitgadē, vairāk kā trešdaļa no tiem bija Lutera darbi.

Pamfleti bija jaunās grāmatas, ko pēkšņi liela daļa cilvēku varēja atļauties. Ļoti iespējams, ka daudzi tos pirka ne tikai tāpēc, ka viņiem rūpēja Reformācijas idejas, bet tā bija jaunā mode, jaunais iPhone, kas bija visiem un tāpēc to vajadzēja arī man. Ir grūti pateikt, kāpēc cilvēki pirka Lutera pamfletus, bet ir skaidrs, ka viņi to darīja.

Lutera pretinieki salīdzināja viņa ideju izplatību ar slimību (1520, 21.g.), bet bija jau par vēlu – tā bija izplatījusies Vācijā un tālāk. Lietojot mūsdienu valodu, Lutera ziņa bija gone viral.

Iespiedprese bija jauns un aizraujošs mēdiju veids Lutera laikā. Bez tās Luters nebūtu saņēmis vajadzīgo atbalstu savām idejām. Drukātā prese bija jauns mēdiju veids un Luters to ļoti aktīvi izmantoja sev par labu.

Archibīskapes Laumas Zušēvicas

Lieldienu raksts

Nāve ir uzvarēta! Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī Lieldienu cerības un prieka Vēsts!!

Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam, un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr.

Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu – neskumstiet, es esmu ar

   Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs?

Pie krusta mirstot sešos neaizmirstamos vārdos Kristus noziedzniekam saka: “Šodien, Tu būsi ar mani paradīzē!” Tur, kur nekad vairs nebūs jāraud, jo tik ļoti kāds mums pietrūkst. Kur nebūs jāpiedzīvo to elli, kas ir ap mums, kad ģimenei jālemj atvienot no dzīvības uzturošām sistēmām, jo mums saka, ka nav vairs iespējams dzīvot kā Dievs to savā žēlastībā un mīlestībā mums paredzējis. Kristus saprot tādas ciešanas un mokas! Viņš neatstāj mūs vienus, bet ir Pats klāt, kad sirdī liekas kāds mums čukst: Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Nāve būs aprīta uzvarā.

Kristus augšāmcelšanās vēsts manā dzīvē bijis kā cements dzīves ēkai. Šogad, ka šī ēka tiek kārtīgi pārbaudīta, Kristus mūžīgās mīlestības un žēlastības apsolījumos, līdz ar ģimeni un draugiem esam smēlušies kā ļoti izslāpuši Dieva bērni. Daži zinat, ka mazliet vairāk kā pusgada laikā Dievs mūžībā aizsauca septiņus mūsu ģimenes locekļus, starp tiem mamu māmiņu un vairākus, kas patiesi mira daudz par agru un pēkšņi. Ieraugot fotogrāfiju, kas raksta sākumā, iedomājos viņus dodoties, ejam aiz Jēzus – ārā no kapa! No nāves valstības dzīvībā! Pateicos Dievam, ka tā drīkstu domāt, jo Viņa Dēls, Pats mūžīgi dzīvais Kristus vēsta: ES

ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! (Jņ. 11:26)

Dievs lai dāvina jums gaišus, dzīvības apliecinošus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā katram novēlu cerību! Tiem, kam sāp vai ir grūti, lai šie svētki palīdz sirdīm dzīt un ticēt, ka mīlestība nekad nebeidzas. Kristus iet ar mums caur visām grūtībām un sāpēm un arvien aicina sekot Viņam no tumsas gaismā, pretīm dzīvības uzvarai! Viņam lai ir gods un slava!

Kristus mīļestībā

Jūsu

+ Lauma

LELBA pārvaldes priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa

Lieldienu sveiciens

„Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”

Mīļās māsas un mīļie brāļi!

Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: „Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!” Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus Kristus sāpēm un ciešanām, nāvi uz krusta un augšāmcelšanās brīnumu.

Eņģelis uzrunāja sievietes pie kapenēm, kur tika apglabāts

Jēzus: „Nebīstieties!” (Мt. 28:5). Šis aicinājums blakus tukšajam

zārkam kļuvis par galveno dzīves devīzi mūsu kalpošanas laikā. Kā kristigie , bieži tos atkārtojam, uzrunājot Baznīcu un cilvēci. Tāpēc, priecīgā vēsts par Jēzus Augšāmcelšanās brīnumu arī pēc daudziem gadsimtiem nav zaudējusi savu pievilkšanas spēku. Tā priecē mūsu sirdis un stiprina mūsu cerību uz mūžīgo dzīvi, pār kuru nāvei vairs nav varas.

Šie svētki mudina katru kristieti ziedot savu laiku un kalpot Dievam, lai glābtu līdzcilvēkus. Mēs apzinamies , ka mūsu pasaule vēl joprojām ir pilna ciešanu un bēdu. Šodien mūsu tuviniekiem kā nekad agrāk ir nepieciešams mierinājums , atbalsts, drošsirdība un arī cerība, kuru mums dod Kristus augšāmcelšanās.

Lieldienu laikā mums ir brīnišķīga iespēja dalīties ar līdzcilvēkiem savā ticībā Kristum un savā dzīvespriekā. Šajās svētku dienās vēlu saticību Jūsu ģimenes lokā, veselību Jums un Jūsu tuviniekiem.

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Jūsu,

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš

Iesvētības

Pirmā rindā: Krišjānis Lūsis, Larisa Šulca, Stfans Lūsis, Aina Šulca. Otrā rindā: Arnis Lūsis, Daina Birnbauma, Linda Beiniķe,

Jānis Šulcs, draudzes priekšnieks.

Priecājamies un pateicamies Dievam par mūsu jaunajiem draudzes locekļiem—Larisu, Krišjāni un Stefanu.

Iesvētes mācību laikā viņi ir iesākuši darboties draudzē—gan palīdzot Dāmu komitejas Zupas pusdienās, gan lasot Svētos Rakstus un vadot laju dievkalpojumus. Novēlam Dieva svētību jauniešiem un viņu ģimenēm!

Ziņojumi

Apmeklēsim dievkalpojumus!

Sirsnīgi aicinu 14. maijā, kopā ar mūsu paplašināto ģimeni—draudzi—svinēt Ģimenes dienu kad arī notiks

Markus Kūlīša, Andreas Drougas un Paula Kūlīša dēliņa, kristības.

Aizvesto piemiņas dienu arī šogad atzīmēsim kopā ar igauņu un lietuviešu saimēm. Dievkalpojumā un arī pēc tam zālē dziedās mums visiem pazīstamais un iemīļotais Magi ansamblis. Dāmu komiteja lūdz atvest groziņus kopējam galdam.

Šogad, vairāk nekā jebkad, liekas svarīgi atcerēties, pieminēt, kopīgi lūgt—darīsim to!

English language worship services –May 7 and June 11—Day of Remembrance

Posted by Lisa Pruzinskis on March 20, 2017
 1. Palm Sunday.  English language worship service with communion.  Followed by LBVŠ annual meeting.

 

 1. Zaļā Ceturtdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 2os Takomā.

 

 1. Lielā Piektdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā Sietlā.

 

 1. Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Seko Lieldienu brokastis.

$22 / bērniem zem 10 g. $10.  Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones līdz 12. aprīlim.

namamate@hotmail.com   206–365-7123
Easter brunch after the worship service—all are cordially invited!

Posted by Lisa Pruzinskis on January 30, 2017

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Februāris:

5. Piektā svētdiena Epifānijas laikā. Dievkalpojums. Seko Dāmu komitejas sēde.

12. Sestā svētdiena Epifānijas laikā. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko Padomes sēde.

19. Iesvētes diena. (Larisa Šulca, Krišjānis Lūsis, Stefans Lūsis) Dievkalpojums ar dievgaldu.

26. English language worship service with communion followed by Bible study.

Marts:

5. Kalpaka dievkalpojums. Seko draudzes gada sapulce.

12. Gavēņa otrā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

19. Third Sunday of Lent. English language worship service with communion followed by Bible study.

26. Gavēņa ceturtā svētdiena. Laju vadīts dievkalpojums.

Aprīlis:

2. Gavēņa piektā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

9. Palm Sunday. English language worship service with communion. Followed by LBVŠ annual meeting.

13. Zaļā Ceturtdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 2os Takomā.

14. Lielā Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā.

16, Kristus Augšāmcelšanās dienas dievkalpojums.

Reformācijas 500

Mārtiņa Lutera roze

Mīļā draudze!

Šogad mēs svinam skaistu jubileju—Reformācījas 500. Gatavojoties izmantosim iespēju atsvaidzināt atmiņas par mūsu luterisko mantojumu— iesākot ar šo zīmogu—Lutera rozi. Tas bija Mārtiņa Lutera personīgais ģērbonis bet cauri gadiem un gadsimteņiem tas ir kļuvis par visas luteriskās baznīcas simbolu. Piedāvāju jums sekojošo rakstu no Liepājas Lutera draudzes mājas lapas:

Kā šis zīmogs ir radies un ko tas simbolizē?

1530. gadā Dēons, Saksijas princis, vēlējās pasniegt Luteram dāvanu – zīmoggredzenu. Prinča adjutants Lācars Špenglers uzrakstīja vēstuli Luteram, jautājot, ja viņam būtu zīmogs, kāds tas izskatītos. Luters veltīja laiku pārdomām un nosūtīja savus priekšlikumus Špengleram. Tos saņēmis, Špenglers nosūtīja Luteram iespējamā zīmoga zīmējumu. Lutera atbilde Špengleram ietver sevī klasisko zīmoga nozīmes aprakstu. Princis vēlāk personīgi dāvāja zīmoggredzenu savam teologam.

Koburgas Pils, 1530. gada 8. jūlijā. Manam draugam un godātajam, laipnajam Kungam: Žēlastība un miers Jēzū Kristū!

Tā kā Tu vēlies zināt, vai mans ģerbonis ir uzzīmēts pareizi, es ar prieku rakstu Tev pirmās pārdomas par savu zīmogu, kas ir liecība manis sludinātajai teoloģijai.

Vispirms, sirds vidū ir jābūt melnam krustam, sirdij tās parastajā krāsā. Tas man atgādinās, ka ticība Krustā Sistajam mūs glābj, jo „ja Tu ticēsi savā sirdī, Tu būsi taisnots”. Lai gan krusts ir melns, un tas mūs nogalina un rada sāpes, tas tomēr ļauj sirdij palikt tās dabīgajā krāsā (sarkanā); tas neizposta sirds raksturu, tas nenogalina sirdi, bet uztur to pie dzīvības. Jo „taisnais no ticības dzīvos” – no ticības Krustā Sistajā.

Šāda sirds ir izvietota baltas rozes centrā, lai liecinātu par to, ka ticība rada prieku, mierinājumu un mieru. Citiem vārdiem, Dievs novieto ticīgos baltā, laimīgā rozē, kur tiem ir miers un prieks, „tāds miers, kādu pasaule nevar dot”. Tādēļ rozei jābūt baltai un nevis sarkanai, jo baltā ir gara un eņģeļu krāsa.

Šāda roze ir novietota debeszilā laukumā, jo šāds prieks, kas rodas garā un ticībā, ir sākums nākotnes priekam debesīs. Jau daļēji to piedzīvojam šeit un to palīdz izjust cerība, lai gan tas pilnībā netiek atklāts. Ap šo lauku ir zelta gredzens (aplis), jo debesīs šīs svētības ilgs mūžīgi un nekad nebeigsies. Tās ir daudz dārgākas kā jebkāds cits prieks vai laba lieta. Tāpat kā zelts ir augstākais un vērtīgākais metāls. – Mārtiņš Luters

Draudzes gada sapulce notiks  5. martā pēc Kalpaka dievkalpojuma.

Darba kārtība:

1. Sapulces atklāšana

2. Sapulces vadības izraudzīšana

3 . Ziņojumi: mācītājas, draudzes priekšnieka, dāmu komitejas priekšnieces, skolas pārzines, draudzes archivāra, centra pārvaldes.

4. 2016. gada budžeta izpildījums

5. Revīzijas komisijas ziņojumi

6. 2017. g. budžets

7. Draudzes padomes vēlēšanas

8. Dažādi jautājumi

Gavēņa laiks un Lieldienas

Sirsnīgi aicinām apmeklēt Gavēņa laika dievkalpojumus gatavojoties uz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Tuvākas ziņas par Lieldienām tiks izsūtītas martā.

Sēru vēsts

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle

Ludmila Raisters, dzim Novickis

dz. 1923. g. 6. janvārī, Ventspilī – m. 2016. g. 5. decembrī, Sietlā

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība.

Ludmilas dēls, Ēriks raksta:

Vēlamies pateikties visiem draudzes locekļiem par līdzjūtības apliecinājumiem Ludmilas Raisteres nāves gadījumā. Itsevišķi vēlamies pateikties prāv. Dairai par viņas atbalstu Ludmilas pēdējos mēnešos un skaisto piemiņas brīdi.

-Raisteru ģimene

Atskatoties…

Ziemsvētku laiks bija pilns sirsnības—pateicībā Dievam par skaisto Dieva dāvanu, Jēzus bērniņu, pateicībā arī par mīļo draudzi, kurā varējām kopā svinēt gan Adventa svecīšu dievkalpojumā un, kopā ar latviešu skoliņu, svētku eglītē, gan Ziemsvētku vakarā.

Janvārī—varētu domāt, ka mūsu Dāmu komiteja labprāt gribētu mazliet atpūsties, bet nē! Pēc 15. janvāra dievkalpojuma Dāmas mūs aicināja uz Zupas pusdienām. Tika piedāvātas piecas dažādas—gardas!— zupas no kurām varējām nogaršot vienu vai visas, cik vien gribējām un vēl nopirkt kādu porciju ko paņemt līdz uz mājām.

Šoreiz Dāmām pieteicās palīgi—mūsu iesvētāmie jaunieši: Larisa Šulca izgatavoja žāvēta laša zupu, bet zēni, Krišjānis un Stefāns Lūši, palīdzēja servēt.

Kāda no apmeklētājām teica—„Cik jauki, vēsā ziemas dienā uzēst siltu zupiņu!” Tā domājām mēs visi! Paldies Dāmām—ar visiem palīgiem!

Nr. 304

2016. g. decembris un 2017. g. janvāris

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30 Decembrī: 4.

Otrā Adventa laika svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu Seatlē, pulksten 10:30 Pulksten 3os pēcpusdienā dievkalpojums ar dievgaldu Takomā. First Lutheran Church, 524 “I” St. Ērģelniece Maija Riekstiņa. Pēc dievkalpojuma kafijas galds. 11.

Third Sunday of Advent time. English language Worship service with communion followed by Christmas carol singing by the fire. Music will be provided.

Sestdien, 17. decembrī, pulksten 5os p.p.

Adventa svecīšu dievkalpojums Dziedās latviešu skolas bērni un Siguldas Balsis, dir. Maija Riekstiņa Ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš

Pēc dievkalpojuma kopīga latviešu skolas un draudzes eglīte. Groziņu vakars.

Sestdien, 24. decembrī pulksten 5os p.p.

Ziemsvētku vakara dievkalpojums

Dziedās Katriāna Zommere,

ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš

Janvārī:

1. Jaungada dievkalpojums ar dievgaldu.

8. Zvaigznes dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

15. Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Zupas pusdienām.

9+22. English language Worship service with communion followed by Bible study.

29. Dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles stunda.

Mīļā draudze! Piedāvāju jums jauku Adventa dāvanu—mūsu iesvētāmās jaunietes Larisas Šulcas uzrakstītais sprediķis kuru viņa teica 16. oktobra dievkalpojumā.

Es esmu ceļš (Jņ. 14: 6a)

Jēzus mums māca, ka Viņš ir ceļš. Viņš mums saka, ka Viņs ir ceļš uz debesīm un, ka Viņš ir ceļš cauri dzīvei. Mēģināt sekot noteiktam ceļam cauri dzīvei varam salīdzināt tam, ka sekojam GPS navigācijas sitēmai kamēr vadam mašīnu. GPS sistēma mums norāda ceļu, kur braukt, kad griezties. Tomēr, kad sekojam GPS sistēmai, ir jādomā līdzi. Ir pašam jāizvērtē situācija un jālemj, vai dotie norādījumi ir droši. Vai sekojam GPS sistēmai, ja mums sniedz norādījumus iebraukt ezerā, kā tas reiz notika Lake Sammamish? Vai ticām, ja GPS saka, ka mēs esam nonākuši gala puktā, bet tomēr redzam, ka tālāk jābrauc? Jēzus mums sniedz roku un pavada pa dzīves ceļu, bet Viņš tomēr mums dod iespēju lemt par ikdienas un ilgtermiņa jautājumiem. Vai braucam par īso, taisno ceļu lai steidzīgi nokļūstam gala punktā, jeb braucam par garāku ceļu kur skaistas ainavas? Varam salīdzināt to jautājumu lēmumam dzīvot spontāni, jeb dzīvot pēc specifiska plāna bez pagriezieniem. Ikdienā lemjam, vai veikt skolas un darba pienākumus jeb atlikt tos un iet priecāties ar draugiem. No vienas puses, varam baudīt draudzības un drauga smieklus, bet varbūt labāk baudīt veiktos pienākumus. Ne viena ne otrai izvēle nav nepareiza, bet katrai izvēlei ir savas sekas. Jēzus māca, ka Viņš ir ceļš uz debesīm, bet Viņš mums nedod ne vecmodīgo papīra ceļa karti, ne GPS koordinātus. Mēs paši lemjam par kuru ceļu iet. Caur Bībeles pantiem un pamācībām, Viņs mums dod padomu. Bet tomēr—izvēles paliek mūsu rokās. Jēzus mums nepārmet. Jēzus mūs neatstāj. Viņš tic, ka mūsu izvēles būs, pēc mūsu spējām, pareizās. Viņš tic, ka mēs sekosim mūsu iekšējai GPS sistēmai, tas ir, mūsu sirdij, un zināsim kad jābremzē un kad griezties uz labo pusi, nevis uz kreiso. Tomēr, mūs ietekmē mūsu vide. Varbūt kāds mums spiež apstāties, iet pa kreisi, vai pat iet pa tādu ceļu, kur aizliegts iet. Mēs tomēr zinām, kas ir pareizais ceļš. Jēzus mums atļauj izvēlēties, katram pašam savu pareizo ceļu. Šādā veidā Jēzus mums parada, ka Viņš mums uzticas izvēlēties pašiem. Mums pašiem ir arī jāuzticas sev. Varam salīdzināt nepareizo ceļu ar grēka kārdinājumu—mēs zinām, ka to ceļu nevajadzētu izvēlēties. Tomēr, kādreiz ir grūti darīt pareizo lietu. Jēzus zin, ka sirdī gribam darīt pareizo lietu. Viņš zin, ka mēs mēģinam izvēlēties pareizo ceļu, ka mēs uzvedamies pēc labākām spējām, bet Viņš arī zin, ka mēs kļūdāmies. Viņš piedod mūsu grēkus un pavada mūs atpakaļ uz Viņa ceļu kad mēs nobraucam citā virzienā. Viņš mums vienmēr sniedz palīdzību atrast un sekot ticības ceļam.

Āmen.

Ziņojumi Atskatoties…

Latviešu skoliņa,

iesākot jaunu mācību gadu pulcējās dievnamā uz rīta lūgšanu. Piekopjot jauko, latvisko tradīcija, katrs bērns atved līdz kādu puķi vai nu no sava dārza, vai arī pirktu. Pēc rīta dziesmas, Svētī, Kungs šo rītu svētu un Mūsu Tēvs lūgšanas bērni, ar vecāku palīdzību saliek ziedus vāzē. Krāšņais pušķis tie novietots uz altāra, lai ne tikai skoliņas saime, bet arī draudze var par to priecāties. Paldies!

Pļaujas svētki mums atgādina, ka pateicība Dievam ir ne tikai svētīgi, bet arī prieks! To jau izjutām ienākot dievnamā ieraugot brīnišķīgo altāra rotu—augļus, maizi, ziedus visdažādākās rudenīgās krāsās—Vairas Christopher roku darbs. Paldies! Un tā pat—liels paldies Maijai Atvarai, Gunai un Vilnim Kleperiem, ka varējām arī šogad baudīt svēto vakarēdienu ar pāštaisītu maizīti un vīnu!

Pēc dievkalpojuma turpinājām svinības nama zālē kur Dāmu komiteja mūs sagaidīja ar gardu mielastu—par kuru jau tūlīt pateicāmies: Te biij laba saiminiece! Paldies Dāmu komitejas loceklēm Silvijai Copeland, Ilzei Kalniņai, Dainai Kusinai, Intai Wiest, Ingrīdai Doherty, Ainai Uskurai, Maijai Atvarai un Ritai Rubenei!

Paēduši, padzēruši, skatījāmies Valža Atvara video—šīs vasaras Kursas izlaiduma programmu. Jauniešu prieks iepriecināja mūs visus! Likās grūti ticēt, ka to visu varēja panākt tikai trīs nedēļās! Paldies skolotājām Maijai Riekstiņai, Ingrīdai Birzniecei un Kursas direktorei Indrai Ekmanei!

Un beidzot—visiem kuri piedalījās Pļaujas svētku svinībās un līdz ar to atbalstīja Dāmu komitejas darbu—sirsnīgs, priecīgs, liels Paldies!

Rietumu apgabala konference šogad notika Denverā. Mūsu draudzes oficiālie pārstāvji bija draudzes priekšnieks Jānis Šulcs, Dāmu komitejas prieksniece Maija Atvara, apgabala kasieris Andrejs Zāmelis un draudzes mācītāja. Vēl no Sietlas piedalījās Jānis Atvars, Patsy Zāmelis un Juris Cilnis. Mūs sirsnīgi sagaidīja un uzņēma Denveras draudzes māc. Helēne Godiņa un draudzes darbinieki—tai skaitā arī mums labi pazīstamais māc. Mārtiņš Rubenis.

Konferences darbības pirmajā posmā dzirdējām apsveikumus no archib. Laumas Zušēvicas un LELBA pārvaldes priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa. Tiem sekoja draudžu ziņojumi. Par tiem Ziemeļkalifornijas draudzes diakone Rota Stone raksta: “Ziņojumos izskanēja daudz pozitīvu domu par to, ka pagaidām nav jautājums par izdzīvošanu bet par kalpošanu.” Pēcpusdienā, domājot par nākošā, 2017. gada Reformācijas 500gades svētkiem, klausījāmies diak. Rotas referātu, Mārtiņš Luters un mēdiji: vai Luters būtu izmantojis “Facebook?” Referātu iesākot Rota lika mums izteikt savas domas un balsot—jā, viņš būtu—vai nē, viņš nebūtu. Viņa atzina, ka nav nemaz tik viegli uzminēt—jo mēs dzīvojam citā laikā un citējot Rotas vārdus: “Lutera laiks bija ļoti īpašs un neatkārtojams—un Luteram svarīgāk bija tas, ko saka Dievs, nevis viņa “sekotāji” masās. Bet, nevar arī noliegt faktu, ka bez masu atbalsta Reformācija nebūtu notikusi.” Toreiz, saprotams, nebija ne Twitter nedz Facebooki, bet bija jauns plašsaziņas līdzeklis—Gūtenberga izgudrotā iespiedtechnika ar kuras palīdzību Lutera sprediķi, raksti, viņa domas izplatījās pārsteidzoši ātri. Un atrada atbalstu.

Pirms un pēc referāta mēs dziedājām—jo viens no Lutera jauninājumiem tā laika dievkalpojuma kārtībā bija draudzes dziesmas. Māc. Helēnes vadība mēs iemācījāmies vairākas dziesmas no jaunās Latvijas luterāņu dziesmu grāmatas.

Svētdienas rītā noslēdzām apgabala konferenci ar dievkalpojumu kurā kalpoja mācītāji Helēna Godiņa un Mārtiņš Rubenis, diak. Rota Stone un prāv. Daira Cilne. Mūsu apgabalā mēs tiekamies konferencē ne reizi gadā, kā citi apgabali, bet reiz pa diviem gadiem jo dzīvojam tālu viens no otra. Bet tieši tāpēc, ka dzīvojam tālu, ir tik svarīgi mums sanākt kopā, iepazīt cits citu, klausīties katras draudzes pieredzi, gūt idejas un gūt garīgu stiprinājumu. Tāpēc, paldies šoreiz Denveras draudzei, māc. Helēnai—arī māc. Mārtiņam, kuri tik daudz darīja, lai mēs justos gaidīti! Paldies Titai Jergensen ar palīdzēm—kuri par mums tik mīļi gādāja visu nogali! Un paldies Dievam, par Viņa vadību un spēku—un kalpošanas prieku, ko izjutām konferences laikā!

Laju dievkalpojumi

Apgabala konferences laikā mūsu draudzes dievkalpojumu 9. oktobrī vadīja Inese Raistere kopā ar iesvētamiem jauniešiem Krišjāni un Stefānu Lūšiem. Nākošajā nedēļā, 16. oktobrī Krišjānim un Stefānam pievienojās Larisa Šulca—viņas sprediķis, pārdomas par Jēzus vārdiem Es esmu ceļš, ir atrodams šī Apkārtraksta otrā lappusē.

Paldies, paldies! Inesei, jauniešu vecākiem un pašiem iesvētamiem—par gatavību kalpot!

Sēru vēsts

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes loceklis

Jānis Simsons

dzimis 1945. g. 18. februārī – miris 2016. g. 26. septembrī

Izsakām dziļu līdzjūtību Jāņa dzīves biedrei Nancy kā arī viņa radiniekiem un draugiem.

Mīlestība nekad nebeidzas. (1. kor. 13:8)

 

 

 

Laulības

Kopīgu dzīves ceļu uzsākuši

 

Kaira Čečere un Dāvids Dzenītis 2016. g. 17. septembrī

 

 

Carrie Young un Maxim Olson 2016. g. 24. septembrī

 

 

Apsveicām un novēlam Dieva svētību!

Prieku, prieku sirdīs jūtam, mīlestību vēlējam!

 

Mums raksta

Pļaujas svētku paldies.

Izsaku vissirsnīgāko paldies draudzei un it sevišķi Dāmu komitejas locekļiem par atbalstu mūsu darbam Pļaujas svētkos ar naudas ziedojumiem, mantām loterejas groziem, kafijas galdam un piedalīšanos pusdienās—kā arvien labo atsaucību, sadarbību visos Dāmu komitejas pasākumos.

Sirsnībā, Maija Atvars

Aicinām

Apmeklēt Adventa laiku dievkalpojumus gatavojoties saņemt Dieva mīlestības dāvanu— mazo Jēzus bērniņu, Dieva dēlu!

Kopīgi svinēt Kristus piedzimšanu Ziemsvētku vakarā!

Iesākt Jauno, 2017. gadu ar lūgšanām un dziesmām 1. janvāra dievkalpojumā!

Atbalstīt Dāmu komitejas labdarības pasākumu—Zupas pusdienas 15. janvārī!

Draudzes saimniecība Sirsnīgs lūgums draudzes locekļiem savus maksājumus draudzei kārtot regulāri vai nu ar aploksnītēm baznīcā, vai arī sūtot pa pastu! Uz aploksnītēm lūgums atzīmēt maksātāja vārdu un summu.

M Ū S U B A Z N Ī C A SEATLES LATVIEŠU EV. – LUT. DRAUDZES APKĀRTRAKSTS

Nr. 303 2016. g. rudens Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Septembrī: 11. Dievkalpojums ar dievgaldu. 18. English language Worship service with communion followed by Bible study. 25.

Dievkalpojums Oktobrī: 2. Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma                                                            Dāmu komiteja aicina uz Pļaujas svētku mielastu nama zālē. (skat. ziņojumu) Pusdienu cena – pieaugušiem $15, bērniem līdz 12. gadiem $10.

Lūdzam pieteikties pie Maijas Atvaras – 425-228-0750 – maija@atvars.com vai Intas Wiest – 425-678-8774 – intawiest@gmail.com

9. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos iesvētāmie jaunieši ar vecākiem. Denverā notiks Rietumapgabala draudžu konference. (skat. ziņojumu) 16. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos iesvētāmie jaunieši ar vecākiem.

23. English language Worship service with communion.

30. Reformācijas svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Apciemosim mūsu “Luterkoku”.

Novembrī: 6. Dievkalpojums. 13. Lāčplēšu dienas dievkalpojums ar dievgaldu. 12.

un

13. novembrī nama zāle notiek Ziemsvētku tirdziņš.

20. Valsts svētku dievkalpojums. Piedalīsies latviešu skolas bērni. Svētku aktā pēc dievkalpojuma runās bijušā ALA valdes priekšsēde Anita Bataraga.

27. Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

Iesākot ražīgo rudens sezonu, piedāvāju mūsu pārdomām Gēteborgas (Zviedrijā) draudzes priekšnieces, Sandras Virsnītes rakstiņu no Baznīcas Gadu grāmatas par novembra mēneša lozungu:

Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darāt labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. ( 2. Pētera vēstule: 1:19)

Ir ļoti vajadzīgs cerēt, gaidīt un mīlēt. Vēl jo svarīgāk tas ir laikā, kad klājas grūti, kad pārņem sajūta, ka nekad vairs nebūs kā agrāk, vai kad neredzam izeju no situācijas. Tad cerība un Dieva Vārds ir vienīgais spēks, kas var izglābt cilvēku.

Ticība un cerība ir tā degošā lāpa, kas izved uz pareizā ceļa. Ja mēs tai ļaujamies, tad nonākam pareizajā vietā. Svarīgi ir ieklausīties sevī, savās domās un sajūtās. Tās nemelo.

Cilvēks, kurš pazaudē ticību kaut kam augstākam par cilvēci, ir apjucis. Viņš klīst savās gaitās, domās, nevar atrast izeju un sev taujā: kāpēc ar mani tā noticis?

Cilvēka dabā ir domās klejot pagātnē, nevis skatīties uz nākotni un dzīvot tagadnē. Tagad taču ir tā dzīve, kuru varam mainīt! Un katrs sāk pats ar sevi, ar mazumiņu. Ar smaidu no rīta ieskatīties spogulī, uzsmaidīt garām gājējam…

Jā – mēs nevaram mainīt pagātnes notikumus, bet varam mainīt savu skatījumu uz tiem. Uzskata, ka ir vajadzīga 21 diena, lai mainītu kādu ieradumu. Tad, kāpēc nesākt šodien dzīvot ar ticību un gaišumu sirdī, lai vai kādi apstākļi mums apkārt? ir jāprot pateikt paldies par to, kas mums katram dots.

Ir svarīgi pateikties Dievam kaut vai par pašsaprotamām lietām! Par sirdi, kas spēj mīlēt sevi un citus. Jo no sirds pārpilnības mute runā!

Mīļā draudze!

Cik piemēroti vārdi šim laikam, kad svinām Pļaujas svētkus, Reformācijas svētkus, Lācplēšu dienu un Latvijas valsts svētkus! Mums ir tik daudz, par ko pateikties Dievam! Par to, kas bijis—par to, kas ir!                                                                                                       Un pateicoties, izlūgsimies Dieva spēku—ticībā un cerībā un mīlestībā—uz nākotni! Jūsu mācītāja Daira Ziņojumi…

Kursa

Prieks, ka šogad jauniešiem atkal bija iespēja apmeklēt mūsu vasaras vidusskolu Kursu! Nebijām liela saime, bet sirsnīga un sadarbīga – jaunieši dūšīgi dziedāja, dejoja, draudzējās un arī (jā!) mācījās! Ticības mācību stundās apskatījām mūsu tautas dziesmas par Dievu—pēc tam katrs jaunietis/te izvēlējās vienu – savu – tautas dziesmu un pastāstīja kāpēc tā viņu īpaši uzrunā. Kursas jaunā direktore, Indra Ekmane kopā ar valdi jau ir iesākuši priekšdarbus nākošās vasaras skolas programmai un mēs visi varam nākt palīgā aicinot pazīstamos jauniešus apmeklēt Kursu!

Mežotne

Nometnes atklāšanas dievkalpojumā mūsu meža dievnams bija pilns līdz pēdējai vietai jo šogad Mežotnes saime bija lielākā kāda bijusi pēdējā laikā. Paldies Inesei Graudiņai par visu—darbu, sirdi—ko viņa ir devusi, lai mūsu mazajiem bērniem būtu skaists vasaras piedzīvojums! Šogad Inese “padeva stafeti” jaunai nometnes vadībai—māsām Marisai Graudiņai un Jenny Roberts. Novēlam sekmes!

Rietumapgabala draudžu konference

Tā kā mūsu apgabalā konferences notiek ik pa diviem gadiem, tad šogad bez parastajiem pārskatiem un ziņojumiem, sāksim jau skatīties uz priekšu—uz 2017. gadu, kad notiks Reformācijas lielie 500. svētki. Diakone Rota Stone stāstīs, kā Mārtiņš Luters veikli un svētīgi varēja izmantot jauno “mēdiju”—tas ir, Gūtenberga presi—un jautās “Vai Luters lietotu Facebook?” Konference notiks no 7. līdz 9. oktobrim Denverā.

Iesvētes mācības

Mūsu draudzei šogad ir pieteikušies četri iesvētamie jaunieši – Larisa Šulca, Krišjānis Lūsis, Stefāns Lūsis un Christian Keaunui. Jaunieši un viņu vecāki vadīs divus dievkalpojumus—9. oktobrī, kad notiks Rietumapgabala daudžu konference Denverā un 16. oktobrī kad mācītāja būs Latvijā. Aicinu jūs iepazīties ar mūsu iesvētamiem dievkalpojumos un Bībeles stundās! Pļaujas svētki Sirsnīgi aicinām visus apmeklēt

Pļaujas svētku svinības

– dievkalpojumu un mielastu (Dieva klāto galdu!) baznīcā un pēc tam, nama zālē—mielastu, kuru gatavos mūsu mīļās Dāmas! Būs loterija, būs gardumi, būs sirsnīga sadraudzība—nāciet, baudīsim un atbalstīsim mūsu Dāmu komiteju.

Pusdienu cena: $15 / $10 bērniem līdz 12 gadiem. Lūdzam pieteikties pie Maijas Atvaras (425) 228-0750, maija@atvars.com vai pie Intas Wiest (425) 678-8774, intawiest@gmail.com

Nr. 302 2016. g. jūlijs un augusts
Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Jūlijā:

3. Dievkalpojums nenotiek.

10. Dievkalpojums Seatlē pulksten 10:30. Pēcpusdienā Kursas atklāšana Šeltonā pulksten 3os.

24. English language Worship service with communion.
After the service all are invited to meet Marija Platacis Futchs Fine and learn about her new book “Wide Eyes.” Ms. Fine was an orphan from Latvia who was adopted by an American family after World War II. Many years later she set out to learn about her roots in Latvia and was able to meet with some of her family there. The book is the story of her search. Come meet the author and hear her story!

31. Dievkalpojums Seatlē nenotiek. Mežotnes atklāšana pulksten 3os.

 

Augustā:

7. Laju vadīts dievkalpojums.

14. Dievkalpojums nenotiek.

21. Kapu svētki Seatlē – pulksten 10:30 Washelli kapsētā.
Pēc dievkalpojuma kapos Dāmu komiteja aicina uz pusdienām nama zālē. ($10) Lūdzu pieteikties līdz 14. augustam pie Maijas Atvaras (425-228-0750) vai Intas Wiest (425-678-8774).

27. Sestdienā. Kapu svētki Takomā—New Tacoma kapsētā pulksten 5os pēcpusdienā.

 

Septenbrī:

4. Dievkalpojums nenotiek

11. Dievkalpojums ar dievgaldu.
Vasaras pārdomām…
Dzejolis no māc. Eduarda Putniņa lūgšanas grāmatas, “Es Tevi piesaucu” :

 

 

LŪGŠANAS
Lūgšanas ir puķes;
Plaukt, kad blāzmo rīts.
Staro dienas kvēlē,
Naktī klusi trīs.
Bērns tik mīļi bikli
Maigus vārdus pauž,
Kad pie mātes krūtīm
Lūdzot galvu glauž.
Jaunība lūdz strauji,
Vārdi lepni skan:
“Tēvs, Tu dod man dzīvi, Dodi laimi man!”
Vīriem lūgsna skopa;
Sievas bēdas sūdz
Dievam gaiša mirkļa
Skarbā dzīvē lūdz.
Vecums rāmā mierā
Čukst: “Kungs, pats Tu lem!”
Zin jau: lielais Devējs
Dod, bet arī ņem.
Lūgšanas ir puķes,
Visa zeme zied,
Kad tai pāri cilvēks
Mūžam lūdzot iet.

 

No mūsu Baznīcas Gada grāmatas, Hamburgas draudzes priekšnieces, Andas Ozolas apcere par jūnija mēneša lozungu:
Mans spēks, mana dziesma ir Kungs! Viņš ir mans glābiņš. (2. Moz. 15: 2)

Mans spēks ir arī mana izturība caur ticību un paļaušanos uz Dievu tik dažādajās dzīves situācijās. Samērā bieži nonākam sadzīviski ikdienišķās situācijās, kurās jāpieņem kāds izšķirošs lēmums, un tad domājam un mokāmies, kādu profesiju izvēlēties, kurā augstskolā studēt, kuru no darba piedāvājumiem pieņemt…
Dažkārt lūdzam Dievam ko tādu, ko tieši tajā dzīves stuācija uzskatām par sev vajadzīgu, nepieciešamu. Bet Dievam mums ir savi plāni! Un dažkārt mūsu ilgotais lūgums nepiepildās, lai kā mēs arī censtos. Tajos brīžos mēdzam nodomāt, ka Dievam nerūp mūsu lūgumi.

Mums vajadzētu ticēt un paļauties, kaut dažkārt tas šķiet neiespējami. Pacietība tiek atalgota! Un, atskatoties uz izvērtējot kādu savas dzīves posmu, atskārstam, ka toreizējās vēlmes piepildīšanās nebūt bijusi mums tā labākā. Tā vietā esam saņēmuši pavisam ko negaidītu un daudz labāku. Šādi brīži spēcina.

Mana dziesma, arī mana valoda, mana attieksme un izturēšanās ne tikai pret Dievu, bet galvenokārt pret visām Dieva radībiņām, dabu, mūsu līdzcilvēkiem ir tas, ko un ka mēs nesam ģimenē, savā pilsētā, valstī un visubeidzot pasaulē. Mēs katrs esam ļoti nozīmīgs Dievam, pasaulei, ģimenei. Bet vai ar saviem vārdiem un darbiem dzīvojam saskaņā ar Dieva principiem?

Bieži tiek dzirdēts: nav manos spēkos aizkavēt leduslāču un tīģeru populāciju, dzeramā ūdens rezervju samazināšanos…Taču viss sākas tieši ar mūsu katra atbildību un attieksmi. Mēs tik tiešām nevaram izmainīt to, ka tik daudz pārtikas produktu arvien vairāk un vairāk tik iepakoti plastikas iepakojumos, bet mēs varam tos šķirot un nodot pārstrādei.

Mēs varam būt laipni un atsaucīgi pret saviem līdzcilvēkiem, vairāk ienest labās emocijas ikdienā, nekautrēties parādīt, ka esam priecīgi, saviļņoti. Viens smaids, viens mīļš vārds, un tik daudz ir dots! Un kur tad paliek paša prieks?! Tā tiek vairota mīlestība. Dievs ir mīlestība!

Man Dievs ir kā neatsverams palīgs dzīves grūtību pārvarēšanā. Un nebeidzu ticēt un paļauties, ka Tas Kungs parādīs ceļu, kā izkļūt no nebūšanām, nepatikšanām, problēmām, dažkārt neizlēmības un šaubīšanās. Caur Viņu varu nožēlot grēkus, saņemt piedošanu un, galvenais, lūgt palīdzēt mainīties.
Ziņojumi…

Mūsu draudzes locekle Aija Pakule 10. jūnijā svinēja 100. dzimšanas dienu! Jubilāre dzimšanas dienu pavadīja ģimenes lokā, bet nākošajā dienā notika plašas svinības latviešu nama zālē. Starp viesiem bija arī Aijas krustmeita Aija Ebdena, kura bija atbraukusi no Vācijas apsveikt mīļo krustmāti. Draudzes sveicienus nodeva priekšnieks Jānis Šulcs, bet no Dāmu komitejas—Maija Atvara.
Aijai ir devīga sirds—par to pateicāmies ne tikai mēs, viņas Seatles draudze bet arī viņas jauno dienu, Gostiņas draudze Latvijā. Tāpat viņa klusi ir atbalstījusi jauniešu teoloģijas studijas. Paldies viņai—un paldies Dievam!

Apsveicām jubilāri no sirds un novēlam arī turpmāk Dieva svētību, možu garu un dzīves prieku kā līdz šim!

Aizvesto piemiņas dienu atzīmējām kopā ar igauņu un lietuviešu saimi. Dievkalpojumā , kopā ar mūsu draudzes mācītāju, piedalījās igauņu mācītājs Hendrik Laur, svēto rakstu lasītāji Arno Jaanson, Jānis Šulcs un Irena Blekys. Ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš šai dienai bija uzrakstījis īpašu ērģeļu solo—“Prayer for the Innocent.” Paldies viņam—un visiem dalībniekiem!

Ziedi uz altāra nāca no Aijas Pakules dzimšanas dienas svinībām—paldies Aija!

Fotogrāfija redzām karogus, kurus ienesa dievkalpojuma sākumā. Latvijas karogu ienesa Indra Ekmane, kopā ar Ellu Luteri un Larisu Šulcu.

Pēc dievkalpojuma Vairas Christopher vadībā notika piemiņas akts. Galvenais runātājs bija Prof. Valters Nollendorfs, Latvijas Okupācijas muzeja valdes priekšsēdis. Dzirdējām arī jaunas lietuvietes stāstu par viņas vecmāmiņu, kura tika izvesta 14. jūnijā.

Dziedāja lietuviešu koris.

Liels paldies visiem, bet it sevišķi Vairai—viņas mudināti atsākām atzīmēt šo, mūsu sēru dienu kopā ar brāļu tautām. Ir labi—un svētīgi—atcerēties, pieminēt, būt kopā!
Prof. Valters Nollendorfs un Dr. Vaira Christopher
Kursa un Mežotne

Vasaras laikā dievkalpojumi notiek divas reizes mēnesī bet aicinu visus apmeklēt gan Mežotnes, gan Kursas sarīkojumus! Priecājamies, kopā ar pašaizliedzīgiem skolas darbiniekiem, skolotājiem (arī skolēniem!) un direktori Indru Ekamani, ka šogad atkal notiks Kursa! Atklāšana notiks svētdien, 10. jūlīja pulksten 3os pēcpusdienā, bet izlaiduma programma būs 30. jūlijā pulksten 11os.

Nākošajā diena, 31. jūlijā—Mežotnes atklāšana pulksten 3os. Visi mīļi aicināti!

Lūgšana par jaunatni
(no māc. Putniņa grāmatas “Es Tevi piesaucu.”)

Mūžīgais debesu Tēvs, Tavā priekšā šodien zemojos ar lūgšanu par mūsu jauno audzi. Tev pateicos, ka reiz Tu devi man un nu Tu dod viņiem jaunatnes degsmi, sapņus, gaviles un meklētāja garu.
Tev pateicos, ka te, zemes virsū, jaunas sirdis var atrast Tevis svētītas vietas, kur degt un nesadegt, kur sapņot un redzēt sapņus pipildāmies, kur gavilēt tīrā prieka, kur meklēt un atrast.
Ļauj viņiem augt Tavu spārnu pavēnī, kur viņus var sasniegt tikai tās vētras un vēji, kas rūda un nevis tās, kas laužun posta.
Dari redzīgas ūsu jauatnes acis, ak Dievs, lai tā spētu pazīt ļaunā kārinātāja steigā ieviltās tekas, no tām nevērsties un izšķirties par Taviem gaismas ceļiem.

Stiprini ar savu vārdu, debesu Tēvs visus tos, ko esi izredzejis, lai mūsu jaunajiem dēliem un meitām nekad netrūktu atbalsta – vecākus, audzinātājus, vadītājus, māju, skolu un baznīcu. Āmen.

Mums raksta…
(Pagājušā ziemā, Sirsniņu dienā, mūsu draudzes Dāmu komiteja aicināja apmeklēt “Zupas pusdienas” atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektam “Mīlestību Mammām.” Latviešu skoliņas bērni visu pavasari ziedoja naudiņu šim mērķim. Kad ziedojumi tika nodoti, saņēmām šo vēstuli.)

 

Mīļā Seatles draudze!
Sirsnīgs, jo sirsnīgs paldies par Jūsu dāsno ziedojumu LELBA Jaunatens nozares projektam “Mīlestibu Mammām.” Mēs varam tikai priecāties, ka mēs varam palīdzēt jaunajām ģimenēm! Paldies Jums!

 

Baiba Liepiņa, LELBA kasiera vietniece

Ziedojumi…

Ziedojumi draudzei:

Pēteris Galiņš, pieminot 85. jubileju—$500

Māra Bērziņš, pieminot vīru un dēlu—$100

Andris Zommers, Veltas dzimšanas dienā—$100

Irene Olson—$25

Patricia Williams—$50

Helga Jansons—$20

 

Ziedojumii draudzei pieminot Lailu un Edgaru Galiņus:
Inese Ābers, Linda Beiniķis un Jānis Šulcs, Zenta Bergmanis, Daina Birnbaums un Arnis Lūsis, Juris un Daira Cilnis, Douglas un Silvija Copeland, Dzintra Dowed, Vallija Freimanis, Valdis un Susan Grauds, Evelyn Katzinski, Paulis un Ilze Kalniņš, Edmunds un Linda Leitis, Arvīds G. Noriņš, Ēriks un Inese Raisters, Ludmila Raisters, Ilze Segliņš, Aija Stapars, Ruta Toutonghi, Andrejs un Patsy Zāmelis, Andris Zommers, Juris Zommers, Pauls Zommers.

Kopā – $1,405.

 

Sirsnīgs paldies Galiņu ģimenei!

Paldies visiem ziedotājiem!

Draudzes saimniecība…

Sirsnīgs lūgums draudzes locekļiem savus maksājumus draudzei kārtot regulāri vai nu ar aploksnītēm baznīcā, vai arī sūtot pa pastu! Uz aploksnītēm lūgums atzīmēt maksātāja vārdu un summu.

Seatles ev. lut. draudzes dievnama un pasta adrese

11710—3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125-4726

Draudzes mācītāja prāv. Daira Cilne 10702 Lakeside Ave. NE, Seattle, WA 98125
206-674-9600, mob. 206-406-9071 cilnis@earthlink.net

Draudzes priekšnieks Jānis Šulcs 8921 41st Ave. SW, Seattle, WA 98136
206-762-3433 jsulcs@gmail.com

Dāmu komitejas priekšniece Maija Atvars 13825 SE 173rd Pl., Renton, WA 98058
425-228-0750 maija@atvars.com

Valdes locekļi:

Priekšnieka palīgs Andrejs Zāmelis 206-246-7743 azamelis@aol.com

Kasieris Jānis Rubenis 425-338-5973 j_rubenis@yahoo.com

Kasiera palīgs Paulis Kalniņš 425-821-8727 kalnins@gmail.com

Sekretārs/Darbvedis Ēriks Raisters 425-742-7238 raisters@comcast.net

Namturis Tālis Jaundālderis 206-363-7794 jaundalde@q.com

Sekretāra palīdze Lisa Pružinskis 206-947-8551 pruzinskis1@msn.com

Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG.
11710—3rd Ave. NE U.S.POSTAGE PAID
Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA
Permit No. 232

RETURN SERVICE REQUESTED

English language Worship service with communion – July 24th. After the service a discussion of a new book—“Wide Eyes” by Marija Futchs Fine. Meet the author and hear her story!

Posted by Lisa Pruzinskis on March 22, 2016

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Martā:

24.Takomā, plkst. 2os - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu. 
(First Lutheran Church, 524 “I” St.)
25.Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā.
27.
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Seko Lieldienu brokastis.
$22 / bērniem zem 10 g. $10. Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones.
 namamate@hotmail.com 206--365-7123
Easter brunch after the worship service—all are cordially invited!

Aprīlī:

3.English language worship service with communion. Baptism of Larisa Daina Wade
10.Trešā svētdiena Lieldienu laikā. Dievkalpojums. Seko Bībeles stunda.
17.Ceturtā svētdiena Lieldienu laikā. Dievkalpojums ar dievgaldu.
24.Piektā svētdiena Lieldienu laikā. Dievkalpojums.

Maijā:

1.English language worship service with communion followed by Bible study.
8.Septītā svētdiena Lieldienu laikā. Ģimenes dienas dievkalpojums. 
Kalpos laju vadītāji.
15.Vasarsvētki. Dievkalpojums ar dievgaldu.
22.Trīsvienības svētki. Dievkalpojums ar dievgaldu.

 
Tuvojoties Lieldienu rītam.

Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā – agrā, agrā rīta stundā, kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau nevaru gulēt.

Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules.

Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt. Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt. Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu.

Tik daudz var pārtapt – ja vien Tu pieskaries, piedod, atpestī, atbrīvo, māci,

redzēt ne tikai to, kam sāp, bet to, kam mums jāpiedod, vai to, kas jāaicina,

dzirdēt ne tikai to, kurš raud, bet to, kurš čukst; vai skaļi gavilē un atgādina:

Tu esi augšāmcelšanās!

Tev pieder nāves un elles atslēgas! Tās turi savās naglu caurdurtās rokās! Tik daudziem šī pasaule ir ellīga – tik tumša kā reiz bija Tavā kapā.

Māci, kā aicināt no tumsas Tavā dzīvības gaismā.

Cik ļoti, ļoti gribētos, ka katrs tajā varētu augt, būt bez bailēm, ticēt brīnumam, kas esi Tu, kas varam katrs kādam būt.

Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un, tādēļ zinu, arī šī ir Liela diena,

kā dāvana – liela vai maza, viegli panesama vai grūta. Ja būsi klāt, tad labi būs. . .

Jēzu, lūdzu, runā ne tikai ar mani klusumā –

Lauj katram sadzirdēt Tevi un pārtapt Tavā tuvumā.

Kā reiz Marija, Pēteris, Toms – agrā rītā vai vakarā.

Ticu, ceru, agrāk vai vēlāk, Tu katru atradīsi un vārdā sauksi.

Lai zinām, neesam Tev sveši.

Lūdzu Tavu svētību, lai katra diena katram pārtaptu par ‘Lielu’ dienu, un Lieldienas par mūžīgās dzīvības svētkiem, kas nekad nebeidzās. Jēzu, modini mani, ja aizguļos, lai nepaietu gaŗām iespējai Tev pateikties un Tavā mīlestības dzīvā spēkā doties tik pasaulē, ko Tu arvien vēl mīli, kuŗā reiz Tu biji, atstājot pēdās, kuŗās gribam iet. Āmen.

Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! Priecīgas Lieldienas katru dienu!

Jūsu

Archibīskape Lauma
Pārvērtības!
Mīļās māsas un mīļie brāļi!
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies, alleluja! Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos, alleluja, alleluja (Lūkas ev. 24:34; Atklāsmes gr. 1:6)
Ciešanu laika stāsts varēja beigties citādāk. Tas varēja noslēgties ar to, kā trīs vīri karājas pie krusta; pirmais kā noziedznieks, kas savās interesēs izmantoja romiešu okupācijas nestabilitāti, otrais – kas bija cīnītājs pret svešinieku
apspiestību, nemiernieks, un trešais – nevainīgais, kurš sludināja Dieva valstību. Stāsts varēja beigties ar viņu kauna pilno nāvi. Palestīna varēja atkal būt karalauks, kur impērijas varētu izrādīt savu varu jeb tā varēja būt kā kapsēta, kuru piepildīt ar mocekļu kapiem. Un Jēzus mācekļi varēja līdzināties tik daudziem citiem, dziedot nāves litānijas, nolādot romiešus, pieņemot zvērestus atriebties vai arī, apkārt klīzdami, varētu mēģināt iegūt pārējo simpātijas un atbalstu savai cīņai. Tas viss būtu normāls stāvoklis Palestīnā. Un tā tas būtu noticis, ja stāsts būtu apstājies pie trīs krustiem kalna galā.
Bet tam, kas notika Lieldienu svētdienā, nebija nekāds sakars ar normalitāti. Tas bija pilnīgi neparasts, nekad nedzirdēts notikums, patiesi revolucionārs notikums. Tas nebija turpinājums Palestīnas cilvēcīgai traģēdijai, bet tā bija dievišķa iejaukšanās. Līdz ar to zeme, kuru līdz tam pazina kā karalauku, kļuva par Svēto Zemi. Vieta, kur reiz atradās kapsēta, pārvērtās dārzā, kuru apmeklē eņģeļi; un tie, kuri apraudāja savu mirušo varoni, kļuva par pārvērtību lieciniekiem.
Mācekļi būtu varējuši savu atlikušo mūžu pavadīt, raudot par savu zaudēto sapni, par nokauto upuri un par satriektajām cerībām. Turpretī, dievišķās iejaukšanās dēļ, viņi nu apzinājās neticamu vīziju, viņi ieguva milzīgu drosmi un viņi izgāja pasaulei sludināt Krustā sisto kā Dzīvo. Viņi vairs nebija upuri, kas prasīja pēc palīdzības, bet kļuva par cilvēkiem, kas citiem sludināja vēsti, ko pasaule bija izsalkusi dzirdēt.
Tas, ko viņi personīgi piedzīvoja, bija kā atbilde visas pasaules ilgām – pēc pilnvērtīgas dzīves, kura aug nāves apstākļos, pēc patiesas cerības, kas spīd cauri bezspēcīgām situācijām, pēc dzīves, kura spēj ziedēt vētras laikā.
Tas, ko Dievs sniedza Palestīnā tajā Lieldienu svētdienā caur Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, ir jūtams vēl šodien. Mūsu pienākums kā Jēzus sekotājiem ir liecināt par Viņa patiesību ar to, kā mēs katrs dzīvojam savu dzīvi. Lai mēs rādām pasaulei, kas mums apkārt, ka esam ļaudis, kas tic Jēzus augšāmcelšanai un esam tās liecinieki – ka esam Lieldienu ļaudis!
Viņš ir augšāmcēlies! Viņš ir patiesi augšāmcēlies!
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!
Jūsu,
LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš

Baznīcas Gada grāmatā par marta mēneša lozungu raksta mūsu Dāmu komitejas priekšniece, Maija Atvars:

Jēzus Kristus saka: “Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā!” (Jņ. 15: 9)

           Atceros, ka Latvijā jau no mazām bērna dienām man māmiņa lasīja priekšā Bībeles stāstus, bet neatceros, ka toreiz būtu bijusi baznīcā. Vēlāk pēc kara Vācijā bēgļu nometnē, tāpat Austrālijā regulāri gājām uz dievkalpojumiem. Lielākais pārdzīvojums bija agrie rīta dievkalpojumi Lieldienās , kad rītausmā devāmies uz netālo vācu ciema baznīcu, kur dievvārdu laikā baznīcas logos iespīdēja uzaustošā saule. Tāpat ļoti aizkustināja svētvakara dievkalpojumi. Lasīju arī četrus evaņģēlijus, kurus uztvēru kā pamācību, kā cilvēkiem jādzīvo, ka jāturas pie Dieva baušļiem, nedarot pāri dzīvai radībai.

          Jau no seniem laikiem Bībele tiek analizēta, iztulkota pēc katra cilvēka saprašanas un domām, ņemot vērā vēsturiskus atradumus un faktus. Bet kur tad ir īstā patiesība? Lasot Jāņa evaņģēlīja 15. nodaļu, kas saistīta ar Jēzus nodošanu, krustā sišanu un Augšāmcelsanos, gribas pieņemt, ka Debesru Tēvs un Jēzus mīl visu radību—vai tā ir augi, kukainīši, daba vai cilvēki, norādot, ka arī mums jāmīl viss, kas ir ap mums. Tīšām pāri nedarīt nevienam, bet izbaudīt skaisto Dieva radīto pasauli, neaizraujoties par daudz ar jauniem izgudrojumiem, kuri ne vienmēr padara pasauli labāku, jo modernais cilvēks vairs nesajūt un reti prot izbaudīt skaisto un labo ap sevi.

Ziņojumi

 

         Pēdējos mēnešos mūsu Dāmu komitejai un priekšniecei Maijai ir bijis daudz darba! Sirsniņu dienā, 14. februārī viņas mūs aicināja uz Zupas pusdienām, atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestība Mammām. To atbalsta arī Latviešu skolas bērni. (skat. foto) Projekta vadītājs, māc. Dāgs Demandts sazināsies ar draudzēm Zemgalē lai uzzinātu par ģimenēm, kurām derētu palīdzība un augustā dosies uz Latviju ar savu jauniešu komandu dalīt autiņus, drēbītes, sedziņas—arī, pēc vajadzības, bērnu ratiņus un gultiņas. Paldies tiem, kas Sirsniņu dienā atsaucās uz acinājumu baudīt gardās zupas un atbalstīt jaunās ģimenes Zemgalē! Paldies latviešu skolas bērniem, ka viņi ik nedēļas ziedo citiem bērniem! Un paldies tām dāmām, kuras uzadīja sedziņas un zeķītes—tās tiks nosūtītas māc. Dāgam uz Latviju. Tiem, kas vēlētos arī piedalīties—vēl ir laiks! Aicinām nosūtīt ziedojumu draudzes jaunajam kasierim, Jānim Rubenim. Čekus var rakstīt uz draudzes vārdu ar piezīmi,

Mīlestība Mammām.

          Draudzes Gada sapulcē Dāmas mums pasniedza Veselības zupu—pēc Valdas Sankales (bijušās Dāmu komitejas priekšnieces) receptes, kā arī maizītes un gardumus. Tā stiprināti, sapulces dalībnieki apstiprināja valdes maiņas uz nākošiem diviem gadiem. Draudzei ir jauns priekšnieks, Jānis Šulcs un jauns kasieris, Jānis Rubenis.

          Līdzšinējais priekšnieks, Andrejs Zāmelis, pēc daudziem kalpošanas gadiem dažādos draudzes amatos, vēlējās iet pelnītā atpūtā. Ar sirsnīgiem aplausiem pateicāmies Andrejam—par visu, ko viņš ir tik pašaizliedzīgi darījis draudzes labā! Dalībnieki arī sirsnīgi sveica un pateicās jaunajam priekšniekam—Jānim Šulcam—par gatavību kalpot! Tāpat—pateicāmies līdzšinējam kasierim, Paulam Kalniņam! Paulis ir veicis tik daudz un dažādu darbu mūsu draudzē—gādājis par pēc-dievkalpojuma kafijas laiku, sagādājis Ziemsvētku eglīti baznīcai un namam, vedis draudzes viesus no lidostas—par ko liels, jo liels paldies! Abi, Andrejs un Paulis turpinās kalpot—Andrejs, kā priekšnieka palīgs un Paulis, kā kasiera palīgs. Paldies jums un paldies Dievam, par uzticīgiem darbiniekiem!

          Tikai dažas dienas pēc Gada sapulces, no 9.-11.martam, notika LELBA paplašinātās pārvaldes sēde un mūsu nenogurdināmā Dāmu komiteja šajās dienās gādāja par viesu uzņemšanu—pusdienām, vakariņām un uzkodām kafijas pārtraukumu laikos. Darba bija daudz, bet viesi to novērtēja no sirds—ne tikai gardo ēdienu, bet vēl vairāk laipnību un viesmīlību! Viesu vidū bija arī mūsu archibīskape Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš (pārvaldes priekšnieks) kā arī mūsu apgabala bijušie prāvesti, Dāvis Kaņeps un Kārlis Žols. Varējām arī iepazīties ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāni, Dr. Daci Balodi un Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretāru, Dr. Valdi Tēraudkalnu.

          Sirsnīgs paldies Paulam Kalniņam un Jurim Cilnim, kuri gādāja par mūsu viesu transportu—no lidostas uz viesnīcu un namu—un atpakaļ. Pateicos Jānim Šulcam, kurš bija klāt visas dienas un palīdzēja risināt problēmas ar technoloģiju un Edvīnam Circenim par fotogrāfēšanu. Skanīgs paldies mūs ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, kurš palīdzēja ievadīt sēdi spēlējot ceturtdienas rīta svētbrīdī, kā arī noslēguma dievkalpojumā piektdienas vakarā!
Paldies—Ilzei, Maijai, Dainai, Mārai, Ingrīdai, Silvijai, Intai, Veltai, Ritai!

Pirmā rindā: Mārīte Šlesere, māc. Dāgs Demandts, prāv. Gunārs Lazdiņš, archib. Lauma Zušēvica, Dr. Dace Balode, Ingrīda Jansone. Otrā rindā: Baiba Liepiņa, prāv.emer. Dāvis Kaņeps, prāv. emer. Kārlis Žols, māc. Biruta Puiķe-Wilson, prāv. Anita Varsberga Pāža, prāv. emer. Fritz Kristbergs, prāv. Daira Cilne

Mīlestība pieminām
Laila Feldmanis Galiņš
1933. g. 4. jūlijs – 2016.g. 28. janvāris
Edgars Kārlis Galiņš
1962. g. 28. maijs – 2016. g. 25. janvāris

Kā putni atrod mājas, kad dienai cauri skriets, Tā sirds pie Tevis stājas, kad vakars klāt, nāk riets. No zemes šīs mēs esam, par zemi jāpaliek, Bet dvēseles Tev nesam, pie Tevis miers mums tiek. (A. Galiņš)

LELBA Draudžu dienas šogad nortiks LELBA 40. jubilejas zīmē. Dd moto, Svētceļojumā, mudina mūs atcerēties Dieva vadību, kādu esam piedzīvojuši līdz šim—kā arī skatīties uz priekšu, ar paļāvību! Par to—šo ceļu, svētceļojumu— savās lekcijās—“40 gadi un tālāk”—runās Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Un, kā vienmēr Draudžu dienās, netrūks interesantas nodarbības visām paaudzēm. Ierakstīsim Dd datumus—no 9.-12. jūnijam— savos kalendāros! Turpmāka informācija sekos.

Mums raksta

2016.gada 14.martā

Sietlas draudzes priekšniekam Jānim Šulcam un dāmu komitejas priekšniecei Maijai Atvars

LELBA Paplašinātas Pārvaldes konferences dalībnieki no sirds pateicās Sietlas draudzes vadībai un katram darbiniekam un darbiniecei! Mēs tikam sirsnīgi sagaidīti un labi, labi paēdināti! Jūsu kristīgā viesmīlība mums sagādāja iespēju veikt mūsu darbu bez rūpēm un raizēm. Varējām pat dalīties kristīgā priekā. Pāldies par visu!

Lai Dievs turpina jūs visus svētīt un dāvināt kalpošanas prieku! Mēs būsim ar jums savās lūgšanās. Novēlam jums piedzīvot Salamana pamācību grāmatas vārdu īstenošanu savās dzīvēs, kas vēsta:

“Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta,

un kas bagātīgi veldzē citus, kļūs arī pats veldzēts.” (11:25)

Kristus mīlestībā,

LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš un konferences dalībnieki.

Draudzes mācītāja – prāv. Daira Cilne

– 206-674-9600

cilnis@earthlink.net

Draudzes priekšnieks – Jānis Šulcs – 206-762-3433

jsulc@gmail.com

Priekšnieka vietnieks – Andrejs Zāmelis – 206-246-7743

azamelis@aol.com

Draudzes kasieris – Jānis Rubenis – 425-338-5973

j_rubenis@yahoo.com

Kasiera vietnieks – Paulis Kalniņš – 425- 8221-8727

kalnins@gmail.com

Dāmu komitejas priekšniece – Maija Atvars – 425-228-0750

maija@atvars.com

Sekretārs/Darbvedis – Ēriks Raisters –

425-742-7238

raisters@comcast.net

Sekretāra vietniece – Lisa Pružinskis –

206-947-8551

pruzinskis1@msn.com

Namturis – Tālis Jaundālderis – 206-363-7794

jaundalde@q.com

Posted by Lisa Pruzinskis on March 1, 2016
 1. gada 10. un 12. martā,  Sietlas draudzes telpās

 

DARBA GAITA

Ceturtdien, 10. martā

 

8:30    Svētbrīdis – prāv. Gunārs Lazdiņš. Pārvaldes sēdes atklāšana.

 

9:00     Apsveikumi un sveicieni.  Praktiski norādījumi.  Darba gaitas pieņemšana.

 • Archibīskapes ziņojums (arch. Lauma Zušēvica).
 • Pārvaldes priekšnieka ziņojums (prāv. Gunārs Lazdiņš).
 • Apgabalu prāvestu ziņojumi.
 • Finanču ziņojums (Jānis Eizis).
 • Revīzijas kom. ziņojums (Ingrīda Jansone).

 

10:30    KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

 

 • Evaņģelizācijas nozare – Draudžu dienas (māc. Gundega Puidza).
 • Jaunatnes nozare – „Mīlestību mammām” projekts (māc. Dags Demandt).
 • Svētdienas skolu nozare (Marīte Šlesere un Voldemārs Pelds).
 • Teoloģijas nozare (prāv. emer. Fritz Kristbergs).

 

12:00    Pusdienas

 

1:00  „Vai reliģijas atgriešanās? Postsekulārā Eiropa” (prof. Dr.Valdis Teraudkalns)

 

2:00  LELBA darba turpinājums

 • BLUM -Baznīcas liturģija un mūzika (māc. Dr. Sarma Eglīte)
 • Statistikas nozare (prāv. emer. Dāvis Kaņeps)

 

KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

 

 • Archibīskapes Atlīdzības Fonds un LELBĀL Misijas Fonds (Ivars Petrovskis)
 • Dāmu komitejas nozare (Daina Lazdiņa).
 • Draudžu veco ļaužu aprūpe (prāv.emer.Ivars Gaide)

 

5:30     Vakariņas

 

6:30 „Baznīca un  reliģija vēsturē”  Dr. Valdis Tēraudkalns, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors un Latvijas Bībeles Biedrības ģenerālsekretārs.

 

DARBA GAITA

Piektdien, 11. martā

 

8:30     Rīta lūgšana (prāv.emer.Dr.Fritz Kristbergs)

 

9:00    LELBA darbs- turpinājums.

 • Ārmisija (māc. Dr.Dace Skudiņa).
 • LIRS ( māc. Dr. Kristine Suno-Koro ) Tiešraide caur skype ar Lindu Hartke
 • Palīdzības nozare (māc. Biruta Puiķe).
 • Rītdienas fonda ziņojums (prav. emer. Kārlis Žols).

 

12:00    Pusdienas.

 

1:00    Pārrunas: LELBAL LATVIJĀ” Archibiskape L. Zuševica un prāv.emer.Kārlis Žols, Dr. Valdis Teraudkalns un Dr. Dace Balode

 

LELBA Informācija.

 • Namturība (Voldemārs Pelds)
 • Revīzijas komisijas ziņojums (Ingrīda Jansone)
 • 2017. g.  Baznīcas Gada grāmata

 

5:30     Vakariņas

 

7:00     Dievkalpojums ar dievgaldu draudzes dievnamā.

 

8:30    Sadraudzības laiks.  Tikšanās ar Dr. Daci Balodi, LU TF dekāni un Dr. Valdi Tēraudkalnu, Latvijas Bībeles biedrības generālsekretāru.

 

Sēde abās dienās ir atklāta—visi laipni aicināti nākt, klausīties un iepazīties ar mūsu baznīcas (LELBA un arī LELBĀL) darbību.  Varēsim arī jautāt mūsu viesiem, Dr. Balodei un Dr. Tēraudkalnam par Teoloģijas fakultātes darbu un par baznīcu Latvijā.

 

Lūdzam jūs paziņot Dāmu komitejas priekšniecei Maijai Atvarai (425-228-0750  maija@atvars.com ), ja plānojiet būt kādās pusdienās un/vai vakariņās—it sevišķi piektdienā pirms dievkalpojuma!

 

Posted by Lisa Pruzinskis on January 26, 2016

Nr. 300 2016. g. februāris un marts

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Februārī: 7. Pēdējais dievkalpojums Epifānijas laikā – Mūsu Kunga apskaidrošanas diena. Dievkalpojums.

14. Gavēņa laika pirmā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Zupas pusdienām atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestību Mammām. (skat. ziņojumu)

21. Second Sunday of Lent. English language worship service with communion followed by Bible study. 28. Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko draudzes padomes sēde. Martā: 6. Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Kalpaka piemiņas diena. Dievkalpojums. Seko draudzes Gada sapulce.

9. – 11. LELBA paplašinātā pārvaldes sēde Sietlā. (skat. ziņojumu) Piektdienas vakarā, pulksten 7os – Dievkalpojums ar dievgaldu. Piedalīsies atbraukušie LELBA garīdznieki un viesi. Svētdien,

13. martā dievkalpojums nenotiek.

20. Palm Sunday. English language worship service with communion.

24. Takomā, plkst. 5os – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu. (First Lutheran Church, 524 “I” St.)

25. Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā. 27.Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Seko Lieldienu brokastis. $22 / bērniem zem 10 g. $10. Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones līdz 21. martam. namamate@hotmail.com 206–365-7123 Easter brunch after the worship service—all are cordially invited! Aprīlī: 3. English language worship service with communion. Baptism of Larisa Diana Wade.

ZiņojumiAtskatoties uz jauko Adventa laiku un Ziemsvētkiem gribas teikt lielu, sirsnīgu paldies tiem, kas piedalījās Adventa svecīšu un Ziemsvētku vakara dievkalpojumos. Ziemsvētku vakarā varējām priecāties par Katriānas Zommeres skaisto balsi, kas ar katru gadu kļust dzidrāka un skanīgāka! Tāpat, Dr. Andrim Āboliņam par ērģeļu spēli un pavadījumiem! Un visiem, kas palīdzēja skaisti sagaidīt svētkus Adventa svecīšu dievkalpojumā: lasītājiem, Jānim un Larisai Šulcs, korim Siguldas Balsis, ar dirģenti, Maiju Riekstiņu, latviešu skolas bērniem par dziesmām un solistēm Liljai Purs, Ainai Šulcs, Lailai Zommers (arī par vijoles solo!). Visiem, visiem—PALDIES! Paldies visiem, kas ziedoja Latviešu namam Ziemsvētkos! No sveicēju saraksta netīšām tika izlaisti Džems un Ilma Apsīši, Pēteris un Laila Galiņi. Ļoti atvainojamies – bet sirsnīgi pateicāmies!

Zupas pusdienas   Svētdien, 14. februārī pēc dievkalpojuma – atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestību Mammām Zupas: Veģetāriešu dārzeņu, tītaru frikadeļu, skābo kāpostu, biešu. Varat nogaršot no katras ($10) un arī iegādāties līdzi ņemšanai ($5). Novēlot viens otram svētības pilnu jauno gadu, mums visiem būs izdevība kļūt par svētību—piedaloties LELBA Jaunatnes nozares projektā – Mīlestība Mammām.Nozares vadītājs, māc. Dags Demandts—kopā ar Garezera jauniešiem, ir izpētījis, ka lielākā dzimstība Latvijā ir Zemgalē. Tāpēc, šā gada jūnijā grupiņa jauniešu dosies turp, lai, kopā ar māc. Dagu, dalītu zīdainīšu drēbītes, autiņus un citas vajadzīgas lietas jaunajām māmiņām.

Mūsu draudzes Dāmu komiteja nolēma atbalstīt šo projektu rīkojot (nu jau iemīļotās) Zupas pusdienas 14. februārī— Sirsniņu dienā. Aicinām visus pēc dievkalpojuma baudīt gardās zupas un dāsni ziedot šim svētīgajam projektam! Dāmas arī aicina rokdarbnieces, kas labprāt uzadītu zeķītes, čībiņas vai sedziņas—nodot tās Maijai Atvarai, vai prāv. Dairai līdz aprīļa beigām un tad Dāmas tās nosūtīs uz Latviju kur māc. Dags ar savu komandu tās varēs saņemt un dalīt tālāk. Draudzes Gada sapulce – 6. martā, pēc Kalpaka dievkalpojuma.

Darba kārtība:

1. Sapulces atklāšana

2. Sapulces vadības izraudzīšana

3. Ziņojumi: mācītājas, draudzes priekšnieka, dāmu komitejas priekšnieces, skolas pārzines, draudzes archivāra, centra pārvaldes.

4. 2015. gada budžeta izpildījums

5. Revīzijas komisijas ziņojumi

6. 2016. g. budžets

7. Draudzes padomes un revīzijas komisijas vēlēšanas

8. Dažādi jautājumi LELBA paplašinātā pārvaldes sēde notiks mūsu baznīcā no

9. līdz 11. martam. Tajā piedalīsies archib. Lauma Zušēvica, pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš, visi apgabala prāvesti – Anita Vārsberga Pāža, Ilze Larsen, Kanādas pr. vietnieks Dāvis Kaņeps, nozaru vadītāji un LELBA pārvalde. Klāt būs arī pārvaldes viesi- Latvijas universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne Dr. Dace Balode un TF profesors, Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Dr. Valdis Tēraudkalns.

 

Sēdes notiks ceturtdien,10. martā un piektdien 11. martā. Tās ir atklātas—visi ir mīļi aicināti klausīties, ko dara LELBA! Tiklīdz saņemšu sēžu darba gaitu, darīšu to jums zināmu. Sēde noslēgsies ar kopēju pārvaldes un mūsu draudzes dievkalpojumu piektdienas vakarā, pulksten 7os. Piedalīsies visi atbraukušie garīdznieki un viesi—sprediķos Dr. Dace Balode. Sirsnīgi aicinām visus draudzes locekļus piedalīties šajā svinīgajā dievkalpojumā!

Pēc dievkalpojuma – pārrunu un sadraudzības laiks. Izmantosim jauko izdevību iepazīties ar mūsu viesiem un ar to darbu, ko viņi dara mūsu Baznīcai par svētību! LELBA Draudžu dienas šogad nortiks LELBA 40. jubilejas zīmē. Dd moto, Svētceļojumā, mudina mūs atcerēties Dieva vadību, kādu esam piedzīvojuši līdz šim—kā arī skatīties uz priekšu, ar paļāvību! Par to—šo ceļu, svētceļojumu—savās lekcijās—“40 gadi un tālāk”—runās Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Un, kā vienmēr Draudžu dienās, netrūks interesantas nodarbības visām paaudzēm. Ierakstīsim Dd datumus—no 9.- 12. jūnijam—savos kalendāros! Turpmāka informācija sekos. Sēru vēsts Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle Laimdota Grauds dzimusi 1929. g. 7. septembrī, Rīgā mirusi 2015. g. 30. decembrī, Sietlā Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība—šās trīs—bet lielākā no tām ir mīlestība. (1. kor. 13:13)

 

 

Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG. 11710—3rd Ave. NE U.S.POSTAGE PAID Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA Permit No. 232 RETURN SERVICE REQUESTED English language services February 21st, March 20th (Palm Sunday) and April 3rd —all are welcome! Soup lunch after worship (Latvian service) on Valentines Day, February 14th in support of the LELBA Youth mission to Latvia’s young families—“Mīlestību Mammām.” Four different soups—all you can eat for $10 and “to go” for $5.

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30   Decembrī:

 1. Otrā  adventa svētdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu

 

 1. English language Worship service with communion followed by Christmas carol singing by the fireplace. Music will be provided.  Please bring finger food.

     Sestdien, 19. decembrī, pulksten 5os p.p.     Adventa svecīšu dievkalpojums Dziedās latviešu skolas bērni un Siguldas Balsis, dir. Maija Riekstiņa Ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš   Pēc dievkalpojuma kopīga latviešu skolas un draudzes eglīte.  Groziņu vakars.   Takomā—svētdien, 20. decembrī, pulksten 2os p.p. – Adventa dievkalpojums ar dievgaldu .         First Lutheran Church, 524 “I” St.   Ērģelniece Maija Riekstiņa.  Pēc dievkalpojuma kafijas galds.   Ceturtdien, 24. decembrī pulksten 5os p.p.   Ziemsvētku vakara dievkalpojums Dziedās Katriāna Zommere, ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš   Janvārī:

 1. Jaungada dievkalpojums ar dievgaldu.

10, Zvaigznes dienas dievkalpojums.  Kalpos Inese un Ēriks Raisteri,

 1. Second Sunday of Epiphany.  English language Worship service with communion followed by Bible study.

 

 1. Epifānijas laika trešā svētdiena.   Dievkalpojums.  Seko Bībeles stunda.

 

 1. Epifānijas laika ceturā svētdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu.  Draudzīgais aicinājums.

Mīļā draudze!       No sirds novēlu jums, jūsu ģimenei un draugiem –  Priecīgus Ziemsvētkus un Laimīgu Jauno gadu!  Lai Kristus bērniņa brīnumainā mīlestības gaisma pilda mūsu sirdis tā, lai mēs tajā varam dzīvot visu 2016. gadu!   Aicinu jūs piedzīvot šo brīnumu mūsu adventa un svētku laika dievkalpojumos! Uz redzēšanos, Jūsu prāv. Daira   Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot.   Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.     Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vārdus.  Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmui cilvēku, kas  dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem. Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!”  (Lk. 2: 10).  Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī saņem brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu no draudzes locekles, kuŗai nesen palika ‘tikai’  95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā mūža ceļā daudz piedzīvots –  bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un  Svētā Gara klātbūtne – miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz  ir nomodā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē, Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, kas gatavi sargāt,  gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez bailēm.  Visvarenais  Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu.  Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, Viņa žēlastības un jaunu uzdevumu pilna!     Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! Archibīskape Lauma   LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ Prāv. Gunārs Lazdiņš   “Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.” Ebr.1:1,2   Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā Adventa laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu iespēju pārdomāt savu ticibu un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa Baznīcu.  Vienalga, ko mūsu sirdis un dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemas svētkos mūs pilda prieks un mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir piepildījušās Kristus Bērniņā. Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva mīlestība mums parādās Viņa brīnišķīgajā dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, mūsu ticība mūs arī mudina dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs zemes!”  Mēs saprotam, ka patiesais miers zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas mūsu dzīvē. Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes pulcināt dievnamos. Dažādu iemeslu dēļ. Cik brīnišķīga un žēlastības pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās vājības un vecos paradumus, sāpes un no jauna atsākt svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. Ziemassvētki to dāvā. Lai kopā augam spēkā un žēlastībā, pazīstot un svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un Viņa valdīšanu par visām lietām pasaulē. Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA raugās uz visu, ko Kungs ir uzticējis mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, mūsu apkārtnē un pasaulē. Ir daudz darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam jautājumu “Ko lai sūtu?”, atbildam: “Es šeit esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā mūsu dāvana Dievam un mūsu Baznīcai. Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un uzņemsim jauno 2016. gadu, zinot, ka tas būs pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, līdz ar visiem, kas kopā ar mums pielūdz Dievu. Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos cilvēkus šajā cerību un žēlastības laikā. Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus Kristus spožuma pilns. Es lūdzu, lai Viņa daudzās svētības apklāj jūs un jūsu tuviniekus. LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš   Ziņojums – no kopbaznīcas Mīļās māsas un brāļi Kristū! Sūtu LELBĀL ziņojumu, kuŗā vismaz daļēji aprakstīts mūsu darbs 2015. gada septembrī un oktobrī. Arvien Dievam pateicos par jums un izlūdzos jums Viņa svētību un Kristus žēlastību un Svētā Gara spēku un gudrību, lai visā mūsu aizņemtībā tomēr katrs piedzīvotu to mieru, kas ļauj dvēselei atspirgt un pateicībā klusēt, lai saklausītu To, kas mūs aicinājis.            Daudz domu, cerību.  Rītdien dodos uz Skotiju, uz Porvoo sanāksmi.  Būs klāt arch. Emer. Elmārs Ernsts Rozītis un prāv. Andris Abakuks.  Būsim vienoti lūgšanās, jo arī tur mūsu LELBĀL simbolizē katra mūsu cerību nepazust, bet kopā ar citiem kalpot Kristum tā, lai mēs nestu godu Dievam un svētību arī savai latvju tautai.      

 • Kamēr biju Latvijā no 9. līdz 17. septembrim, vairākas reizes tika pārrunāta vajadzība sasaukt mūsu garīdzniekus un draudžu vadītājus, lai nodibinātu LELBĀL apgabalu. 

 

 • Tā kā LELBĀL draudžu un garīdznieku skaits aug Latvijā, lūdzu LELBĀL prezidiju apstiprināt prāv. emer. Kārli Žolu par LELBĀL Latvijā topošā apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītāju.  LELBĀL prezidijs to apstiprināja un prāv. emer. jau ir sācis koordinēt darbību Latvijā.  Viņš ir paredzējis tikties ar LELBĀL garīdzniekiem un draudžu vadītājiem 13. novembrī, Zvanniekos.   

 

 • 2015. gada 12. septembrī piedalījos sieviešu ordinācijas 40. gadu dienas dievkalpojumā, tajā sprediķojot, un LLSTA apvienības 20 gadu dienas jubilejas konferencē.   Dievkalpojumā bija klāt māc. Vaira Bitēna un tika pieminētas visas mūžībā aizgājušās māsas.  Māc. Ieva Puriņa daudz bija piestrādājusi, lai viss tik skaisti un iedvesmojoši notiktu.  Konference bija informatīva un evanģ. Rudīte Losāne ar palīgiem daudz bija darījusi, izkārtojot konferenci un mūs uzņemot.  Ļoti, ļoti nozīmīgi bija sveicieni, kas stiprināja amata māsas!   Pārstāvji bija klāt no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Lielbritānijas Baznīcām.  No LELB bija klāt māc. Linards Rozentāls,  jo dievkalpojums bija Lutera draudzē, un māc. Mārtiņš Urdze.  Vēlāk ieradās Bīskaps Einārs Alpe. No Aizputes bija klāt mūsu māc. Varis Bitenieks,  prāv. emer. Kārlis Žols un Dr. Juris Cālītis.  Ņemot vērā lielo darbu, žēl bija tas, ka nebija vairāk pārstāvēta LELB.  

 

 • 13. septembrī devāmies uz Aizputi, kur notika dievkalpojums, ko pavadīja izcilais ērģelnieks Tālivaldis Deksnis.  Viņš ir no Aizputes un bija patiesi brīnišķīgs dievkalpojums.  Es biju aicināta sprediķot, ko arī darīju.  Bija klāt ļaudis arī no mūsu Valtaiķu draudzes.   Pēc dievkalpojuma nolasīju mūsu Virsvaldes vienbalsīgo lēmumu viņus uzņemt LELBĀL.  Paldies māc. Varim Biteniekam par dievkalpojuma izkārtošanu.

 

 • Kopā ar Cīravas draudzes priekšnieci runājām, ka laiks pienācis izveidot kādu īpašu palīdzības projektu, lai savestu kartībā Cīravas mācītāja muižu.  Cīravas mācītāja muižā dzīvo bezpajumtnieku ģimenes.  Tur ir kādi 15 bērniņi un 12 pieaugušie, kas patiesi dzīvo no šīs draudzes labestības, žēlsirdības un laipnības.  Kopš tā laika ir ienākušas ziņas, ka viņi apsvēra domu, kā koordinēt šādu palīdzību un viņi lēma mums lūgt samaksāt par labojumiem, kuŗi steigšus jādara, lai salabotu rores un piegādātu ūdeni muižai.  Viņi solījuši sagādāt aprēķinu.  Tad aicināšu lemt, vai to summu mēs varētu ņemt no LELBĀL Misijas Fonda.  

 

 • 13. augusta vakarā es ordinēju māc. Ivo Rodi Zvannieku mājas dievnamā. Iebraucot Zvanniekos patiesi bērnu sveicieni, mīlestība, enerģija, skaisti izveidotais dievnams, Svētā Gara klātbūtne, neaizliedzami mūs visus atjaunoja un svētīja!  Rīgas Reformātu Brāļu draudzes locekļi un daudz, jo daudz vietējo, bija sanesuši visu, kas vajadzīgs, lai pēc dievkalpojuma visi baudītu viņu devīgumu un sirsnību.  Paldies prāv. emer. Kārlim Žolam par transportu un lielo atbalstu gaŗā, bet svētīgā dienā!  Paldies arī prāv. Klāvam Bērziņam, prāv. Ievai Graufeldei!  Bija klāt arī māc. Varis Bitenieks, māc. Guntars Rēboks, prāv. emer. Dr. Juris Cālītis un citi garīdznieki.  Lai Dievs svētī mūsu jauno mācītāju!

 

 • Pirmdien, 14. oktobrī, kopā ar prāv. Ievu Graufeldi tikos ar LU teoloģijas fakultāti: Dr. Daci Balodi un Dr. Valdi Tēraudkalnu.  Viņi pateicās par ziedojumu no Rītdienas Fonda.  Cer atkal lidot uz ASV/Kanādu  uzrunāt draudzes un lūgt ziedojumus LU TF.  Tagad esam ieteikuši  viņiem braukt uz Sietlu, kur no 2016. gada  10. līdz 12. martam  notiks LELBA paplašinātā pārvaldes sēde. Vienalga kādi datumi ir izvēlēti, lūdzam, lai  tie tiktu laicīgi paziņoti.

 

 • Otrdien, 15. oktobrī,  kopā ar prāv. I. Graufeldi tikos ar LELB archib. Jāni Vanagu un pārējiem Latvijas bīskapiem. Bija klāt arī virsvaldes sekretārs Romans Ganiņš.  Pārrunāja bēgļu problēmu Latvijā, Anglikāņu baznīcu (Porvoo) lomu latviešu baznīcā, rezolūciju par sieviešu ordināciju.  Bīsk. emer.  Jāna Jēruma-Grīnberga lūgta sniegt  “par” viedokli konferencē, kur pārrunās sieviešu ordinācijas jautājumu.  Katrs saņēma jauno LELB dziesmu grāmatu. Archib. J. Vanags jautāja par Aizputes īpašumiem.  Atbildēju, ka īpašumi ierakstīti zemesgrāmatā zem Aizputes draudzes,  kam viņa atbildēja, ka īpašumi pieder Aizputes draudzes vārdā.  Archibīskaps minēja, ka patiesi vēl tas jautājums ‘atvērts’, tas lika manīt, ka drošs, ka vēl notiks pārrunas LELB rindās.  

Pārrunu laikā, kopā ar prāv. Ievu, dalījos ar sekojošo informāciju:

 1. Tādēļ, ka esam  PORVOO, Lielbritānijā, Salisbury, uz četriem gadiem kalpos LELBĀL māc. Guntars Reboks. 
 2. Ziņoju, ka Aizputes un Valtaiķu draudžu locekļi bija tie, kas savās pilnsapulcēs nolēmuši lūgt LELBĀL viņus uzņemt un, ka mūsu virsvalde vienbalsīgi atbalstīja abus lēmumus. 
 3. Informēju, ka biju ordinējusi māc. Ivo Rodi Zvannieku mājās.  

 

 • Tajā otrdienas pēcpusdienā tikās Latvijā nodibināta jaunā, mūsu  “LELBĀL garīgo darbinieku sagatavošanas ordinācijas eksaminācijai komisija”.  Paldies Bīskapei emer. Janai par viesmīlību, jo tikāmies viņas Anglikāņu draudzes dievnamā.  Komisijā darbosies  prāv. I. Graufelde, prāv. emer. K. Žols, prāv. K. Bērziņš un bīsk. emer. J. Jeruma-Grīnberga.  Kā mēs bijām paredzējuši LELBĀL virvaldies plenārsēdē Milvokos, tā noticis!  Paldies visiem, kas gatavi izskatīt tos materiālus, kas man pienāk, kur kāds/kāda vēlās ienākt mūsu Baznīcā.  Tā kā man jau Aizputē māc. Dace Dzenis bija iesniegusi lūgumu viņu uzņemt LELBĀL, varēju nodot šos materiālus komisijai.  Pēc 24. septembŗa sēdes, komisija atsūtīja man savu ziņojumu.  Tajā tika ieteikts neuzņemt māc. Daci Dzeni.  Prāv. emer. Kārlis Žols vada šo komisiju un sazinājās ar māc. Vari Bitenieku, kas pazīst šo māc. Daci Dzeni un piekrita lēmumam.  Skaidrības labad:  māc. Daci Dzeni ordinēja nelaiķis māc. Sproģis, kuŗš uzskatīja, ka viņam tiesības to darīt.  Ja vēlaties tuvāku informāciju prāv. emer. Žols varētu ar to dalīties.  Mīļš paldies komisijas locekļiem, arī viņu darbs palīdz būt apzinīgākiem.

 

 • Paldies arī prāv. Ievai Graufeldei, prāv. emer. Kārlim Žolam un mūsu pārstāvniecības priekšsēdim Mārim Slokenbergam, ka varējam tikties bankā, izkārtot vajadzīgās pārmaiņas kam pieder paraksttiesības, lai tiktu pie mūsu bankas konta.  Dēļ ātrās rīcības, prāv. Ieva varēja arī tikties ar Valdu Lutiņu un nokārtot visus BGG izdevumus.  Paldies Ivaram Petrovskim par darbu!  Satikos ar Valdu Lutiņu un varu ziņot, ka 2016. BGG top iespiesta.  Nākotnē raugoties, esmu lūgusi Tijai Abulai uzzināt, cik maksātu iespiest BGG te A.S.V.  

 

 • Sarunājos ar prāv. Ilzi Kuplēnu-Ewart, kas, paldies viņai, solījās nosūtīt vajadzīgos dokumentus advokātei, kas turpina kārtot jautājumus, kas saistās ar mūsu Kanādas inkorporāciju. Zinu, ka šīs lietas jānokārto savlaicīgi, jo sevišķi, ja ceram uzsākt darbu, lai LELBĀL iegūtu legālas tiesības Latvijā.  Attiecībā uz šo jautājumu, esam jau mazliet sākuši domāt par jaunu nosaukumu mūsu Baznīcai.  Aicinam piedalīties ar ieteikumiem. Visas šīs pārmaiņas prasīs, ka mēs arī piestrādājam pie mūsu darbības noteikumiem.  

 

 • Kā ziniet, 2. oktobrī Dieva mierā aizgāja mūsu amata māsa māc. Maija Cepure-Zemmele.  Biju klāt, kad 9. oktobrī viņa tika izvadīta no savas bijušās Mineapoles-Sv. Paula draudzes. Paldies māc. Dāgam Demandtam, kas visu bija labi sagatavojis.  

Jūsu, + Lauma   Ziņojumi – no draudzes Pļaujas svētkos svinējām Seatles un Takomas draudžu apvienošanos.  Aicinot abu draudžu pārstāvjus pie altāra izlūdzāmies Dieva svētību mūsu turpmākajam, kopīgajam ceļam.   Pļaujas svētku altāru greznoja augļu grozs un maizes kukulis ko ar māksliniecisku aci izkārtoja Vaira Chritopher.  Nākot pie dievgalda varējām saņemt maizīti un vīnu, ko bija darinājuši mūsu pašu draudzes locekļi, Maija Atvara, Vilnis un Guna Kleperi.  Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicināja uz gardu mielastu pēc kura klausījāmies draudzes priekšnieka Andreja Zāmeļa aprakstu par Takomas un Seatles draudžu apvienošanos gaitu un tad skatījāmies izvilkumus no archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma.  Paldies Edvīnam Circenim, kas to sagatavoja.  Pļaujas svētki ir pateicības svētki—tā tad, Edvīnam, Maijai, Gunai un Vilnim, Vairai, visām dāmām—par jūsu darbu un par jūsu darba augļiem, ko baudījām—PALDIES!   Dieva mierā aizgājušas mūsu draudzes locekles   Rasma Timma, dz. Ārgalis dzimusi 1923. g. 7. februārī, Duntes pagastā mirusi 2015. g. 26. augustā, Takom   Alīse Lonija Kadzējs dzimusi 1926. g. 19. maijā mirusi 2015. g. 12. oktobrī, Misūla, Mt.   Meta Grants dzimusi 1916. g. 25. septembrī mirusi 2015. g. 14. oktobrī   Ērika Ķirsis, dz. Bērziņš dzimusi 1918. g. 20. septembrī, Permā mirusi 2015. g. 14. oktobrī, Kenmorā   Mīlestība nekad nebeidzas… (1. kor. 13: 8)   Ērikas Ķirsis piemiņai ziedojuši:  Inese Ābers, Jānis un Maija Atvars, Zenta Bergmanis, Māra Bērziņš, Andrejs un Vija Birnbaums, Juris un Daira Cilnis, Vaira Christopher, Edvīns un Līvija Circenis, Douglas un Silvija Copeland, Sarmīte Davidson,  Maija Eerkes, Vallija Freimanis, Kristīne Gilmore, Ilga Grava, Janīna Janšēvics, Tālis un Charlene Jaundālderis,  Vilnis un Guna Klepers, Aija Pakulis, Jānis un Toni Praudiņš, Vija Rauda, Lilija Sankalis, Anita Upenieks, Vakarētājas, Richard un Inta Wiest, Liene Westberg.   Kopā $995. Paldies Ķiršu ģimenei – Paldies visiem ziedotājiem!   Pagājušā gadā Dieva mierā aizgāja mūsu draudzes loceklis Elmārs Zemgalis.  Nesen saņēmām dāsnu ziedojumu ko viņš bija paredzējis savā testamentā.  Sirsnīgs paldies Elmāram un visiem, kas savos testamentos atceras draudzi!   Pļaujas svētku ziedojumu saraksts parādīsies nākošajā  Apkārtrakstā—bet jau tagad, paldies visiem, kas ziedoja Dāmu komitejas darbam!   Latviešu mūzika …Koris Seattle Pro Musica  savam svētku laika koncertam ir devis nosaukumu “Northern Lights, Music of the Baltics and Scandinavia.”  Paziņojumā ir rakstīts:   “The centerpiece (of the concert) is Northern Lights by Ēriks Ešenvalds, one of today’s most sought after young composers.  With voices, chimes, and tuned water goblets, Ešenvalds recreates the wonder of the northen lights in sound.”  Koncerts notiek sestdien, 12. decembrī, pulksten 7:30  First Baptist Church, 1111 Harvard Ave., Seattle.  Pre-concert lecture at 6:30.   Seatles ev. lut. draudzes dievnama un pasta adrese: 11710—3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125-4726   Draudzes mācītāja  prāv. Daira Cilne 10702 Lakeside Ave. NE,  Seattle, WA 98125 206-674-9600, mob. 206-406-9071  cilnis@earthlink.net   Draudzes priekšnieks  Andrejs Zāmelis 16056 Maple Wild Ave. SW,   Seattle, WA 98166 206-246-7743   azamelis@aol.com   Dāmu komitejas priekšniece Maija Atvars 13825 SE 173rd Pl.,  Renton, WA 98058      425-228-0750    maija@atvars.com   Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG. 11710—3rd  Ave. NE U.S.POSTAGE PAID Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA Permit No. 232 RETURN SERVICE REQUESTED               December 13 – English language service with communion followed by   Christmas carol singing by the fire music will be provided   December 19—Saturday—at 5 p.m. – Advent Candlelight Service   Followed by a community celebration in the church hall Please bring finger food.   January 16 – English language service with communion followed by Bible study.