General

Posted by Lisa Pruzinskis on March 1, 2016

gada 10. un 12. martā,  Sietlas draudzes telpās

 
DARBA GAITA
Ceturtdien, 10. martā
 
8:30    Svētbrīdis – prāv. Gunārs Lazdiņš. Pārvaldes sēdes atklāšana.
 
9:00     Apsveikumi un sveicieni.  Praktiski norādījumi.  Darba gaitas pieņemšana.

Archibīskapes ziņojums (arch. Lauma Zušēvica).
Pārvaldes priekšnieka ziņojums (prāv. Gunārs Lazdiņš).
Apgabalu prāvestu ziņojumi.

Finanču ziņojums (Jānis Eizis).
Revīzijas kom. ziņojums (Ingrīda Jansone).

 
10:30    KAFIJAS PĀRTRAUKUMS
 

Evaņģelizācijas nozare – Draudžu dienas (māc. Gundega […]

Continue reading about LELBA paplašinātā pārvaldes sēde

Posted by Lisa Pruzinskis on January 26, 2016

Nr. 300 2016. g. februāris un marts
Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30
Februārī: 7. Pēdējais dievkalpojums Epifānijas laikā – Mūsu Kunga apskaidrošanas diena. Dievkalpojums.
14. Gavēņa laika pirmā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Zupas pusdienām atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestību Mammām. (skat. ziņojumu)
21. Second Sunday of Lent. English language worship service with communion […]

Continue reading about DRAUDZES APKĀRTRAKSTS

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30   Decembrī:

Otrā  adventa svētdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu

 

English language Worship service with communion followed by Christmas carol singing by the fireplace. Music will be provided.  Please bring finger food.

     Sestdien, 19. decembrī, pulksten 5os p.p.     Adventa svecīšu dievkalpojums Dziedās latviešu skolas bērni un Siguldas Balsis, dir. Maija Riekstiņa […]

Continue reading about M Ū S U B A Z N Ī C A SEATLES  LATVIEŠU  EV. – LUT. DRAUDZES  APKĀRTRAKSTS  Nr. 299    2015. g. decembris un 2016. g. janvāris

Posted by Lisa Pruzinskis on September 14, 2015

P Ļ A U J A S  S V Ē T K I
Svētdien, 2015. g. 4. oktobrī
PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS atzīmējot
SEATLES UN TAKOMAS DRAUDŽU APVIENOŠANOS  plkst. 10:30
P ē c P a t e i c ī b a s d i e v k a l p o j u m a
SVĒTKU PĒCPUSDIENA
Pusdienas, kafijas galds, loterija, programma
video […]

Continue reading about Plaujas Svetku

Posted by Lisa Pruzinskis on September 10, 2015

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30
Septembrī:
6. Rietumkrasta Dziesmu Svētki Sanhozē. Dievkalpojums Sietlā nenotiek.
13. English language Worship service with communion followed by Bible study.
20. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma draudzes priekšnieks Andrejs Zāmelis, atzīmējot savu 80. dzimšanas dienu, aicina visus uz pabrokastīm. (skat. ielūgumu)
27. Dievkalpojums. Seko Bībeles stunda.
Oktobrī:
4. Pļaujas svētki. Pateicības […]

Continue reading about M Ū S U B A Z N Ī C A

Posted by Lisa Pruzinskis on June 30, 2015

Jūlijā
12. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā. Kalpo prāv. Daire Cilne
26. Kapu Svētki Seatlē -Evergreen Washelli kapsētā pulksten 10:30.
Pēc dievkalpojuma,Dāmu komiteja aicina uz kopējām pusdienām Latviešu namā. ($10) Lūdzu pieteikties lidz 19. julijam pie Intas Wiest (425)-678-8774
Augustā
9. Dievkalpujoms pulksten 10:30 […]

Continue reading about Seatles draudzes dievkalpojumi 2015. g. vasaras menesos

Posted by Māc. Daira on April 2, 2014

4/13/2014: 10:30 am to 1:00 pm Palm Sunday (April 13th) Walk-a-thon
Priecīgas pēdas—Happy Feet
Raising money for shoes for kids in Kurzeme.
Unfortunately, children’s shoes are still a problem for poor families in Latvia, especially in rural areas.  The Latvian Church in America Youth section (LELBA Jaunatnes nozare) has invited congregations in Canada and the United States to help by organizing fundraisers—Walk-a-thons.

The money will […]

Continue reading about Palm Sunday (April 13th) Walk-a-thon

Posted by Lisa Pruzinskis on January 26, 2014

2/16/2014: 10:30 am to 12:30 pm Epifānijas laika sestā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Padomes sēde. Sirsnīgs aicinājums visiem padomes locekļiem—pirms sēdes apmeklēt dievkalpojumu un kopīgi, kā padomei, saņemt svēto vakarēdienu!

Continue reading about Sixth Sunday of Epiphany

Posted by Lisa Pruzinskis on January 26, 2014

2/23/2014: 10:30 am to 12:30 pm Epifānijas laika septītā svētdiena. Dievkalpojums

Continue reading about Seventh Sunday of Epiphany

Posted by Lisa Pruzinskis on November 21, 2013

You can download December 2o013/January 2014 newsletter here.

Continue reading about New Church newsletter available for download