Sprediķi

Posted by Lisa Pruzinskis on January 22, 2013

2/3/2013: 10:30 am to 12:00 pm

Continue reading about Ceturtā Epifānijas laika svētdiena. Dievkalpojums

Posted by Lisa Pruzinskis on January 22, 2013

2/17/2013: 10:30 am to 11:30 am Dievkalpojums angļu valodā

Continue reading about Pirmā Ciešanu laika svētdiena

Posted by Lisa Pruzinskis on January 22, 2013

2/24/2013: 10:30 am to 11:30 am Diakones Gijas Galiņas ordinācija mācītājas amatā. Piedalās archib. Elmārs E. Rozītis, prāv. Kārlis Žols.
Pēc dievkalpojuma pieņemšana nama kamīna zālē.

Continue reading about Otrā Ciešanu laika svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

Posted by Lisa Pruzinskis on March 22, 2012

Ceturtā Ciešanu laika svētdiena—Laetare
Dieva žēlastības derība—Desmit baušļi un Dieva Vārds
Vecās Derības lasījums: 2. Mozus gr. (Exodus) 20: 1-17
Un Dievs sacīja visus šos vārdus: 2 “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama.3 Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. 4
Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir […]

Continue reading about Gavenis 4 2012 Laetare svetdiena bausli un zelastiba

Posted by Website Admin on May 14, 2010

Mēs atvainojamies. Šis ieraksts ir pieejams tikai angļu valodā.

Continue reading about SPREDIĶIS (audio) – TEST

Posted by Māc. Daira on April 2, 2010

Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzū (Filipiešu 2:5)
Ar Pūpolu svētdienu mēs ieejam Klusajā nedēļā—vēl tikai piecas dienas un būs Lielā Piektdiena—un nākošaja svetdienā—jau Lieldienas. Šī nedēļa—šīs nedēļas notikumi, kopumā, ir kā luga trīs cēlienos. Un katru no tiem mēs skatīsimies atsevišķi. Vienīgi—jāsaka, ka lugas otrais un trešais cēliens—ir tik […]

Continue reading about SERMON: Pūpolu svētdiena (3/28/2010)

Posted by Māc. Daira on March 31, 2010

Mēs atvainojamies. Šis ieraksts ir pieejams tikai angļu valodā.

Continue reading about SPREDIĶIS (3/14/2010)

Posted by Māc. Daira on May 21, 2009

Mēs atvainojamies. Šis ieraksts ir pieejams tikai angļu valodā.

Continue reading about (EN) Easter Message